JA-150A II Trådlös inomhussiren

JA-150A II är en trådlös inomhussiren, avsedd för akustiska signaler vid olika larm, in- och utpasseringsvarning samt vid aktivering av valda PG-utgångar i systemet.

JA-152A Trådlös Inomhussiren för 230 VAC -uttag

Produkten är en trådlös systemenhet för JABLOTRON 100+. Sirenen är avsedd för att indikera larm inuti en byggnad. Den kan även användas för andra akustiska indikationer som aktivering av PG-utgångar, in-/utpasseringsindikering eller som dörr-chime, och  ringklocka.

JA-165A Trådlös siren

JA-165A utomhussiren för JABLOTRON100 systemet. Sirenen är helt batteridriven med ett litiumbatteri utan behov av någon extern strömkälla. Den används för att indikera larm utomhus samt för extra akustiska indikationer.

JA-110A BUSS inomhussiren

JA-110A BUSS inomhussiren ger larmsignal vid larm, indikerar utgångs- och ingångstid med piptoner och aktivering av PG-utgång i larmsystemet. Sirenen har en inbyggd knapp med programmerbara (PG utgångs) funktioner.

JA-110A II Bus internal siren with battery back-up

The JA-110A bus siren is for indoor use and is designed to sound alarms, as well as entrance and exit delays and PG activations in the security system.

JA-115A Utomhus siren för BUSS

JA-115A utomhussiren för JABLOTRON 100+ systemet. Den används för att indikera larm utomhus samt för extra akustiska indikationer.

JA-111A BUSS Utomhussiren

JA-111A utomhussiren för JABLOTRON 100+ systemet. Den används för att indikera larm utomhus samt för extra akustiska indikationer.

JA-163A Trådlös batteridriven utomhussiren

JA-163A RB utomhussiren för JABLOTRON100 systemet. Sirenen är helt batteridriven med ett litiumbatteri utan behov av någon extern strömkälla. Den används för att indikera larm utomhus samt för extra akustiska indikationer.