Jablotron

JA-110A BUSS inomhussiren

JA-110A BUSS inomhussiren ger larmsignal vid larm, indikerar utgångs- och ingångstid med piptoner och aktivering av PG-utgång i larmsystemet. Sirenen har en inbyggd knapp med programmerbara (PG utgångs) funktioner.

BUSS inomhussiren

JA-110A BUSS inomhussiren

Implementerad LARM VERIFIERING:s funktion. Den kommunicerar och strömförsörjs genom centralenhetens BUSS. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Medel strömförbrukning i viloläge 5 mA; vid larm 30 mA
Siren piezoelektrisk, 90 dB/m
Dimensions 80 × 80 × 30 mm
Säkerhetsnivå grad 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Miljöstandard enligt EN 50131-1 II, inomhus
Arbetstemperaturområde –10 till 40 °C

Liknande produkter

JA-152A Trådlös Inomhussiren för 230 VAC -uttag

Produkten är en trådlös systemenhet för JABLOTRON 100+. Sirenen är avsedd för att indikera larm inuti en byggnad. Den kan även användas för andra akustiska indikationer som aktivering av PG-utgångar, in-/utpasseringsindikering eller som dörr-chime, och  ringklocka.

JA-110A II Bus internal siren with battery back-up

The JA-110A bus siren is for indoor use and is designed to sound alarms, as well as entrance and exit delays and PG activations in the security system.

JA-162A Trådlös inomhussiren för vägguttag

JA-162A sirenen är avsedd för att indikera larm inuti en byggnad. Den kan också användas för andra akustiska indikeringar som aktivering av PG-utgångar, in-/utpasseringstid eller som dörrklocka.