JA-110A BUSS inomhussiren

JA-110A BUSS inomhussiren ger larmsignal vid larm, indikerar utgångs- och ingångstid med piptoner och aktivering av PG-utgång i larmsystemet. Sirenen har en inbyggd knapp med programmerbara (PG utgångs) funktioner.

BUSS inomhussiren

JA-110A BUSS inomhussiren

Implementerad LARM VERIFIERING:s funktion. Den kommunicerar och strömförsörjs genom centralenhetens BUSS. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Medel strömförbrukning i viloläge 5 mA; vid larm 30 mA
Siren piezoelektrisk, 85 dB/m
Dimensions 80 × 80 × 25 mm
Säkerhetsnivå grad 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Miljöstandard enligt EN 50131-1 II, inomhus
Arbetstemperaturområde –10 till 40 °C