Jablotron

JA-110A II Bus internal siren with battery back-up

The JA-110A bus siren is for indoor use and is designed to sound alarms, as well as entrance and exit delays and PG activations in the security system.

Bus internal siren with battery back-up

JA-110A II Bus internal siren with battery back-up

The siren button is equipped with programmable reactions.

It offers an alarm verification feature. The siren communicates with and is powered by the bus

Addressable and occupies one position in the alarm system

Tekniska specifikationer

Power Control panel bus 12V (9 ... 15 V)
Current consumption in standby (quiescent) 5 mA
Current consumption for choice of cable 120 mA
Siren piezo electric, 100 dB/m
Dimensions 80 x 80 x 35 mm
Classification grade 2 according to EN 50131-1, EN 50131-4
Environment according to EN 50131-1. general indoor
Operating temperature range -10 to +40 ° C
Complies with EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Liknande produkter

JA-152A Trådlös Inomhussiren för 230 VAC -uttag

Produkten är en trådlös systemenhet för JABLOTRON 100+. Sirenen är avsedd för att indikera larm inuti en byggnad. Den kan även användas för andra akustiska indikationer som aktivering av PG-utgångar, in-/utpasseringsindikering eller som dörr-chime, och  ringklocka.

JA-110A BUSS inomhussiren

JA-110A BUSS inomhussiren ger larmsignal vid larm, indikerar utgångs- och ingångstid med piptoner och aktivering av PG-utgång i larmsystemet. Sirenen har en inbyggd knapp med programmerbara (PG utgångs) funktioner.

JA-150A Tvåvägs trådlös inomhussiren

JA-150A trådlös inomhussiren är utformad för att ljuda vid larm, utgångs- och ingångspassagetid eller för att indikera andra aktiveringar i larmsystemet. Sirenen är utrustad med en knapp som har förprogrammerade funktioner.

JA-162A Trådlös inomhussiren för vägguttag

JA-162A sirenen är avsedd för att indikera larm inuti en byggnad. Den kan också användas för andra akustiska indikeringar som aktivering av PG-utgångar, in-/utpasseringstid eller som dörrklocka.