JA-114HN Bussmodul med 4 ingångar och 4 utgångar

En bussmodul som tillhandahåller fyra kabelanslutna ingångar med justerbara EOL-motståndsvärden, fyra galvaniskt separerade PG-signalutgångar och en strömförsörjningskällan är skyddad med en elektronisk säkring.

JB-150N-HEAD Trådlöst ventilmanöverdon

Ett trådlöst manöverdon för att styra en radiatorventil eller golvvärmeventil. Manöverdonet i kombination med termostaterna JA-1x0TP utökar möjligheterna för JABLOTRON 100 systemet, till området för värmekontroll. Manöverdonet följer statusen från centralenhetens valda PG-utgång.

JB-VA16 Ventiladaptrar typ VA16

Adapter för anslutningen av manöverdonet JB-150N-HEAD till en radiatorventil. Förpackningen innehåller 5 adaptrar.

JB-VA26 Ventiladaptrar typ VA26

Adapter för anslutningen av manöverdonet JB-150N-HEAD till en radiatorventil. Förpackningen innehåller 5 adaptrar.

JB-VA78 Ventiladaptrar typ VA78

Adapter för anslutningen av manöverdonet JB-150N-HEAD till en radiatorventil. Förpackningen innehåller 5 adaptrar.

JB-VA80 Ventiladaptrar typ VA80

Adapter för anslutningen av manöverdonet JB-150N-HEAD till en radiatorventil. Förpackningen innehåller 5 adaptrar.

JA-111H TRB Buss gränssnitt för inkoppling av trådansluten detektor

JA-111H TRB är avsedd för inkoppling av alla trådanslutna modeller av detektorer (med kontakt- eller impulsutgångar) till JABLOTRON 100+-systemet och erbjuder även strömförsörjning från systemets buss.

JA-111H-AD TRB Buss gränssnitt för styrning av systemet från extern styrenhet

JA-111H-AD TRB är avsedd för extern styrning (Till-/Frånkoppling) via en universal styr/kontrollenhet (med kontakt- eller impulsutgångar) till JABLOTRON 100+-systemet och förser den även med strömförsörjning från centralenhetens buss.