JA-114HN Bussmodul med 4 ingångar och 4 utgångar

En bussmodul som tillhandahåller fyra kabelanslutna ingångar med justerbara EOL-motståndsvärden, fyra galvaniskt separerade PG-signalutgångar och en strömförsörjningskällan är skyddad med en elektronisk säkring.

JB-150N-HEAD Trådlöst ventilmanöverdon

Ett trådlöst manöverdon för att styra en radiatorventil eller golvvärmeventil. Manöverdonet i kombination med termostaterna JA-1x0TP utökar möjligheterna för JABLOTRON 100 systemet, till området för värmekontroll. Manöverdonet följer statusen från centralenhetens valda PG-utgång.

JB-160N-PLUG Trådlös smart el-uttag (French)

Smarta, trådlösa, tvåvägskommunikativa pluggar utgör en helt ny lösning för automatisering inom JABLOTRON 100+-systemet. Kontakten kopierar vald PG-utgång.

JB-161N-PLUG Smart plug

Smarta, trådlösa, tvåvägskommunikativa pluggar utgör en helt ny lösning för automatisering inom JABLOTRON 100+-systemet. Kontakten kopierar vald PG-utgång.

JB-162N-PLUG Trådlös kontakt med extern utgång (Francês)

Modul för trådlös signalutgång PG - eluttag (Fransk typ). Fördelen med produkten är den snabba och enkla installationen. Den är lämplig för enkel anslutning av garageportstyrningar med programmerbar utgång eller för styrning av andra enheter som el- eller gaspannor.  

JB-163N-PLUG Trådlös kontakt med extern utgång (Schuko)

Fördelen med produkten är den snabba och enkla installationen. Den är lämplig för enkel anslutning av garageportstyrningar med programmerbar utgång eller för styrning av andra enheter som el- eller gaspannor.  

JB-VA16 Ventiladaptrar typ VA16

Adapter för anslutningen av manöverdonet JB-150N-HEAD till en radiatorventil. Förpackningen innehåller 5 adaptrar.

JB-VA26 Ventiladaptrar typ VA26

Adapter för anslutningen av manöverdonet JB-150N-HEAD till en radiatorventil. Förpackningen innehåller 5 adaptrar.