Styrmoduler

JA-114HN Bussmodul med 4 ingångar och 4 utgångar

En bussmodul som tillhandahåller fyra kabelanslutna ingångar med justerbara EOL-motståndsvärden, fyra galvaniskt separerade PG-signalutgångar och en strömförsörjningskällan är skyddad med en elektronisk säkring.

JA-111H TRB Buss gränssnitt för inkoppling av trådansluten detektor

JA-111H TRB är avsedd för inkoppling av alla trådanslutna modeller av detektorer (med kontakt- eller impulsutgångar) till JABLOTRON 100+-systemet och erbjuder även strömförsörjning från systemets buss.

JA-111H-AD TRB Buss gränssnitt för styrning av systemet från extern styrenhet

JA-111H-AD TRB är avsedd för extern styrning (Till-/Frånkoppling) via en universal styr/kontrollenhet (med kontakt- eller impulsutgångar) till JABLOTRON 100+-systemet och förser den även med strömförsörjning från centralenhetens buss.

JA-116H BUSS expandermodul- 16 ingångar

JA-116H bussexpander erbjuder möjligheten att ansluta och strömförsörja upp till 16 st 3:e parts trådkopplade detektorer till JABLOTRON 100+ systemet.