JA-111H-AD TRB Buss gränssnitt för styrning av systemet från extern styrenhet

JA-111H-AD TRB är avsedd för extern styrning (Till-/Frånkoppling) via en universal styr/kontrollenhet (med kontakt- eller impulsutgångar) till JABLOTRON 100+-systemet och förser den även med strömförsörjning från centralenhetens buss.

Buss gränssnitt för styrning av systemet från extern styrenhet

JA-111H-AD TRB Buss gränssnitt för styrning av systemet från extern styrenhet

Denna inbyggda modul kan direkt integreras i centralenheten.

En av modulens ingångar har en fast Sabotagesignal, flera valbara signaler kan väljas för den andra ingången och den tredje ingången avses att användas antingen för att rapportera en fel på den anslutna enheten eller så kan den användas som en andra styringång med en fast ”Frånkopplings-signal”).

  • Modulen kan användas för att kontrollera programmerbara PG-utgångar.
  • Det möjliggör för dig att ställa in en minimiaktiveringstid för styrenheten (0,1sek - 300sek).
  • Enheten är utrustad med impulsaktivering för dubbelledningskontroll såväl som statuskontroll för enkelledningskontroll.
  • Modulen är en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, är adresserbar och upptar en position i  systemet.

Tekniska parametrar

Kompatibel med F-Link 1.4.0 eller högre
Strömkälla via centralenhetens buss 12 V (9 - 15 V)
Reservlägets (vilolägets) förbrukning 5 mA + centralenhetens förbrukning
Aktuell förbrukning för kabelvalet 12 mA + centralenhetens förbrukning
Den anslutna lenhetens maximala strömbelastning 50 mA
Mått 16 x 30 x 12 mm
Klassificering Grade 2 / miljöklass II
I enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE typ B)
Drifttemperaturintervall -10 till +40 °C
Uppfyller även kraven i EN 50130-4, EN 55022