Radiomoduler

JA-111R Buss radiomodul för att ansluta JA-100 trådlösa enheter

JA-111R radiobussmodulen används för att ansluta alla JABLOTRON 100+-systemets trådlösa enheter. För att perfekt täcka de övervakade områdena kan upp till 3st JA-111R-moduler installeras i ett system.

JA-111R 80 Buss radiomodul för att ansluta envägs JA-80 trådlösa enheter

En radiomodul avsedd för trådlös kommunikation för JABLOTRON 100+-systemet tillsammans med trådlösa (envägs)enheter från JABLOTRON 80 (Oasis) serien.

JA-150R Envägs signalrepeteringsenhet för JA-100 trådlösa enheter

Avsedd för att utöka radiokommunikationsavståndet och för att öka överföringskapaciteten i stora installationer. Den repeterar alla envägs kommunicerande enheters signaler i JABLOTRON 100+ systemet.