Jablotron

Radiomoduler

JA-110R Buss gränssnitt för trådlösa komponenter

Med JA-110R radio BUSS modul kan du ansluta trådlösa radioenheter som t ex detektorer till larmsystemet. Upp till 3 st JA-110R-moduler kan installeras i systemet för att säkra god radioräckvidd i lokalerna.

JA-111R Buss radiomodul för att ansluta JA-100 trådlösa enheter

JA-111R radiobussmodulen används för att ansluta alla JABLOTRON 100-systemets trådlösa enheter. För att perfekt täcka de övervakade områdena kan upp till 3st JA-111R-moduler installeras i ett system.

JA-150R Envägs signalrepeteringsenhet för JA-100 trådlösa enheter

Avsedd för att utöka radiokommunikationsavståndet och för att öka överföringskapaciteten i stora installationer. Den repeterar alla envägs kommunicerande enheters signaler i JABLOTRON 100 systemet.