JA-111R Buss radiomodul för att ansluta JA-100 trådlösa enheter

JA-111R radiobussmodulen används för att ansluta alla JABLOTRON 100+-systemets trådlösa enheter. För att perfekt täcka de övervakade områdena kan upp till 3st JA-111R-moduler installeras i ett system.

Buss radiomodul för att ansluta JA-100 trådlösa enheter

JA-111R Buss radiomodul för att ansluta JA-100 trådlösa enheter

Den elektroniska enheten är installerad i den främre delen av kåpan och är utrustad med en inskjutbar kopplingsterminal, vilken möjliggör en bekväm anslutning av kablarna. I den bakre delen finns genomstickbara hål för kablage. Modulen kommunicerar via centralenhetens buss och strömförsörjs från den. Modulen är avsedd för installation utanför centralenheten och den används som den andra eller tredje radiomodulen i systemet. Om du önskar ha en radiomodul inuti centralenheten rekommenderar vi att du köper en centralenhet med en radiomodul – JA-10xKR-xx enhet.

Tekniska parametrar

Kompatibel med F-Link 1.4.0 eller högre
Strömkälla: via centralenhetens buss 12 V (9…15 V)
Reservlägets (vilolägets) förbrukning 35 mA
Aktuell förbrukning (maximal) för kabelvalet 80 mA
Kommunikationsfrekvens 868.1 MHz
Mått 43 x 160 x 23 mm
Klassificering grade 2, i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Miljö II. inomhus, allmänt i enlighet med EN 50131-1
Drifttemperaturens intervall -10 °C till +40 °C
Uppfyller även kraven i ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsförhållanden ERC REC 70-03