JA-150R Envägs signalrepeteringsenhet för JA-100 trådlösa enheter

Avsedd för att utöka radiokommunikationsavståndet och för att öka överföringskapaciteten i stora installationer. Den repeterar alla envägs kommunicerande enheters signaler i JABLOTRON 100+ systemet.

Envägs signalrepeteringsenhet för JA-100 trådlösa enheter

JA-150R Envägs signalrepeteringsenhet för JA-100 trådlösa enheter

Den stöder även ej adresserbara PG-moduler, envägs fjärrkontroller och JA-15xJ MS- fjärrkontroller

Produkten är en komponent i JABLOTRON 100+-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

  • Den möjliggör för dig att välja vilka tillbehörsenheter signalen skall repeteras ifrån.
  • Den strömförsörjs direkt från elnätet och har back-up batteri.

Stödjer följande enheter:

  • Detektorer i serien JA-15x
  • Detektorer i serien JA-18x
  • Fjärrkontroller JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
  • PG-moduler JA-150N, JA-151N

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning 110 – 230 V AC / 50 – 60 Hz, enhet av skyddsklass II.
Intern förbrukning, normal/maximal cirka 0.5 W/1 W (vid 230 V AC)
Back-upbatteri NiCD 4.8V (BAT-4V8-N900) 900 mAh
Batterilivslängd omkring 4 år
Fjärrkommunikation 868.1 MHz
Kommunikationsräckvidd cirka 300 m (öppen yta)
Antenn intern
Mått 132 x 182 x 45 mm
Klassificering Säkerhetsnivå 2, typ B
- i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Miljö II. inomhus, allmänt (i enlighet med EN 50131-1)
Driftstemperaturintervall -10 °C till +40 °C
Den uppfyller även kraven i  ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsvillkor ERC REC 70-03

Liknande produkter

BAT-4V8-N900 NiCd batteri 4,8 V/900 mAh

BAT-4V8-N900 Nickel-Cadmium batteri (4,8V, 900 mAh) för JA-150R, Repeteringsenhet för trådlösa envägskommunicerande JA-100 enheter.