Gränssnitt

JA-121T RS-485 BUSS interface

JA-121T modulen är en universell adapter till RS-485 för anslutning mot andra system. Den möjliggör anslutning av JABLOTRON 100+ systemets buss till en RS-485 serielänk och vice versa.