GBT-212 Glass break simulator

The GBT-212 is for testing acoustic glass-break detectors. It detects the air pressure changes caused by the flexing or bending of glass and then automatically generates sound imitating the breaking of the glass.

Glass break simulator

GBT-212 Glass break simulator

It is also possible to trigger the sound manually using the test button.

Tekniska specifikationer

Power supply 9 V battery (type 1604)
Power consumption 6 mA in stand by
Max. 200 mA
30 uA after automatic turn off 
(the switch remains in the ON position)
Operating range 9 m
Low battery warning from 8 V
Environmental class II. General interior (-10 to +40 °C)
Complies with ETSI EN 300 220
Dimensions 70 x 135 x 29 mm

Liknande produkter

JS-25 COMBO - PIR & glass break detector

The JS-25 COMBO is a two-in-one detector. Combines 2 sensors (P.I.R.& glass break) in one housing with excellent RF immunity. It provides three independent outputs (P.I.R. alarm, glass break alarm and tamper).

JA-110B BUSS akustisk glaskrossdetektor

JA-110B BUSS glaskrossdetektor aktiverar vid glaskross. Den använder dubbelteknik för detektion (lufttryck och ljudanalys). Känsligheten kan justeras. Detektorn kommunicerar och strömförsörjs genom BUSS.

JA-120PB BUSS rörelse- och glaskrossdetektor

JA-120PB detektorn är designad för att upptäcka mänsklig rörelse inuti byggnader samt upptäcka glaskross. Detektorn innehåller två oberoende detektorer (tar upp två adresser i larmsystemet).

JA-180B trådlös glaskrossdetektor

JA-180B är konstruerad för att upptäcka glaskrossning i bostäder och kommersiella installationer. Glasskrossdetektorn använder analys av lufttrycksförändringar kombinerad med det karakteristiska ljudet av glaskrossning.