Jablotron

JA-110B BUSS akustisk glaskrossdetektor

JA-110B BUSS glaskrossdetektor aktiverar vid glaskross. Den använder dubbelteknik för detektion (lufttryck och ljudanalys). Känsligheten kan justeras. Detektorn kommunicerar och strömförsörjs genom BUSS.

BUSS akustisk glaskrossdetektor

JA-110B BUSS akustisk glaskrossdetektor

Larmminnesfunktionen är en valfri inställning som medger enkel indikering och lokalisering av ett larm. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet. SMART MEMORY indikering (SMI) ger visuell LED indikering av en aktiverad detektor. SMI återställs genom knappsatsen.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Strömförbrukning Standby: 5 mA
Monteringshöjd 2,5 m över golv
Detektionsområde upp till 9 m
Minimum glasdimensioner 0,6 × 0,6 m
Initiering max 60 sekunder
Dimensioner 40 × 100 × 22 mm
Säkerhetsnivå grad 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
Miljöstandard enligt EN 50131-1 II, inomhus
Arbetstemperaturområde –10 till 40 °C