Jablotron

JA-120PB BUSS rörelse- och glaskrossdetektor

JA-120PB detektorn är designad för att upptäcka mänsklig rörelse inuti byggnader samt upptäcka glaskross. Detektorn innehåller två oberoende detektorer (tar upp två adresser i larmsystemet).

BUSS rörelse- och glaskrossdetektor

JA-120PB BUSS rörelse- och glaskrossdetektor

Enheten använder en Pir-detektor för att upptäcka mänsklig rörelse. Glaskross detekteras med en GBS glaskrossdetektor. Detektering baseras på dubbel analysteknik (detektering av lufttrycksförändringar tillsammans med det karakteristika ljudet av krossat glas). Känsligheten går att justera.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Strömförbrukning i standby läge 5 mA
Monteringshöjd 2,5 m över golv
PIR detektionsområde 110°/12 m (med standardlins)
GBS detektionsavstånd 9 m (glasruta min. 0,6 × 0,6 m)
Dimensioner 95 x 60 x 55 mm
Certifi ering EN 50131-1, EN 50131-2-2, CLC/TS 50131-2-7-1, grade 2
Miljöstandard enligt EN 50131-1 II, inomhus
Arbetstemperaturområde -10 °C till +40 °C
Uppfyller EN 50130-4, EN 55022