JA-121T RS-485 BUSS interface

JA-121T modulen är en universell adapter till RS-485 för anslutning mot andra system. Den möjliggör anslutning av JABLOTRON 100+ systemets buss till en RS-485 serielänk och vice versa.

RS-485 BUSS interface

JA-121T RS-485 BUSS interface

En applikation som t ex. kan användas i anslutning till ett Smart-hemsystem. Den innehåller galvaniskt åtskiljda kretsar för 4 kV. Data skickas vid en statusändring eller vid begäran. I det passiva läget sänds data endast på begäran. Modulen är adresserbar och upptar en position i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Modulens strömförbrukning i viloläge 10mA
RS-485 utgångsdel 5V (4,75 to 5,25 V)
Galvanisk separation buss/RS-485 4 kV
Max. kabellängd för TMP terminalen 3 m
Driftslägen baserade på interna inställningar ASCII gränssnitt 9600bd/Altonica kommunikator
Dimensioner 52 × 38 × 14 mm
Miljö enligt EN 50131-1 II. Allmänt inomhus
Arbetstemperaturområde -10°C till + 40°C
Säkerhetsnivå grade 2 till EN 50131-1, EN 50131-3,
Uppfyller även kraven i EN 50130-4, EN 55022