Jablotron
GBT-212 Tester detektorov rozbitia skla

Zariadenie je určené na testovanie akustických detektorov rozbitia skla. Tester GBT-212 deteguje zmenu tlaku vzduchu spôsobenú prehnutím okennej tabule a následne automaticky generuje zvuk imitujúci rozbitie skla.

PLV-RC44 Náhradný plast - čierna farba

Náhradný plast diaľkového ovládača RC-4x, RC-86 alebo RC-80 štvortlačidlový v čiernej farbe.

PLV-JA85PG Vymeniteľný sivý plast

Vymeniteľný sivý plast pre detektory JA-85 P a JA-85B. Snímač má podobnú farbu ako interiér vozidla (je nenápadný).

BL-MCB Bootloader programátor

Programátor BL-MCB je určený na programovanie nového SW, prípadne zistenie aktuálnej verzie SW CAN BUS modulov MCB-01. Programovanie sa vykonáva prostredníctvom rozhrania USB.

AN-13GPS anténa GPS

Magnetická anténa GPS, štandardne balená do súprav GPS autoalarmov Athos. Konektor SMA.

CA-340PRG Bezdrôtový programátor

Bezdrôtový programátor na pohodlnú diagnostiku a nastavovanie autoalarmov CA-340 Nestor.

SAM-253.21 Inverzná samolepka ALARM 38 x 23 mm

Výstražná samolepka ALARM inverzná

SAM-252.21 Samolepka ALARM 38 x 23 mm

Výstražná samolepka ALARM