Klasické autoalarmy

CA-345 Autoalarm s lokálnou signalizáciou a imobilizérom

Autoalarm CA-345 je určený na inštaláciu do vnútorného priestoru vozidla s palubným napätím 12 aj 24V a ukostreným záporným pólom. Je chránený proti prepólovaniu a prepätiu, aktivačné vstupy sú chránené proti skratu a privedeniu napätia.