Jablotron

CA-340PRG Bezdrôtový programátor

Bezdrôtový programátor na pohodlnú diagnostiku a nastavovanie autoalarmov CA-340 Nestor.

Bezdrôtový programátor

CA-340PRG Bezdrôtový programátor

Slúži na bezdrôtové nastavenie parametrov autoalarmov Nestor. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aplikácia CarLink umožňujúca nielen nastavenie, ale aj podrobnú diagnostiku autoalarmu. Umožňuje nastavovanie voľiteľných parametrov, priradenie diaľkových ovládačov, kontrolu okamžitého stavu poplachových vstupov pre inštalatéra a z pamäti vyčítať až 256 posledných udalostí (dôkazový materiál).

Technické údaje

Napájanie z USB
Podporované OS WIN 2000, WIN XP, WIN 7
Komunikačná vzdialenosť od 2 do 20 metrov

Súvisiace produkty

GBT-212 Tester detektorov rozbitia skla

Zariadenie je určené na testovanie akustických detektorov rozbitia skla. Tester GBT-212 deteguje zmenu tlaku vzduchu spôsobenú prehnutím okennej tabule a následne automaticky generuje zvuk imitujúci rozbitie skla.

BL-MCB Bootloader programátor

Programátor BL-MCB je určený na programovanie nového SW, prípadne zistenie aktuálnej verzie SW CAN BUS modulov MCB-01. Programovanie sa vykonáva prostredníctvom rozhrania USB.