CA-345 Autoalarm s lokálnou signalizáciou a imobilizérom

Autoalarm CA-345 je určený na inštaláciu do vnútorného priestoru vozidla s palubným napätím 12 aj 24V a ukostreným záporným pólom. Je chránený proti prepólovaniu a prepätiu, aktivačné vstupy sú chránené proti skratu a privedeniu napätia.

Autoalarm s lokálnou signalizáciou a imobilizérom

CA-345 Autoalarm s lokálnou signalizáciou a imobilizérom

Prehľad funkcií autoalarmu:

• Vstavaný CAN-Bus prevodník. Informácie o stave vozidla (odomknutie a uzamknutie vozidla originálnym D.O. (diaľkovým ovládaním), zapnutie kľúča zapaľovania, otvorenie dverí, kapoty, kufra) je možno získať pripojením na zbernicu CAN bez vplyvu na jej komunikáciu.

• Vstavaný otrasový detektor má citlivosť nastaviteľnú pomocou trimra vo vnútri jednotky. Jeho aktiváciou môže byť daná výstraha (1s húknutie sirény), spustený poplach alebo oboje. Ak je nastavená funkcia poplachová, je zaradený aj filter eliminujúci náhodné otrasy (prejazd ťažkého vozidla, ...). Iba ak je prvý otras do 15 sekúnd nasledovaný ďalším, je spustený poplach. Ak je nastavený ako varovanie + poplach, potom na prvý otras alarm reaguje krátkym húknutím a po druhom otrase (do 15 s) je spustený poplach.

• Snímač poklesu napätia deteguje, či pri zapnutej ochrane nedošlo k zapnutiu spotrebiča vo vozidle (ochrana napríklad proti mechanickému odomknutiu centrálneho uzamykania), a tým k skokovému poklesu napätia. Snímač je blokovaný 20 minút po zapnutí ochrany (umožňuje dobeh ventilátora chladenia). Programovo je možné ho vypnúť, ak vo vozidle používate nezávislé spotrebiče (kúrenie, chladnička).

• Alarm je vybavený niekoľkými poplachovými vstupmi, ktorých počet je závislý na spôsobe zapojenia alarmu.

• K autoalarmu je možné priradiť až 12 bezdrôtových detektorov série JA-100 a JA-18x. Tie môžu strážiť pohyb vo vnútri vozidla, rozbitie okna, alebo tiež priestor garáže, v ktorej je vozidlo prakované.

• Programovateľný výstup môže spínať napájanie pre prídavné detektory (mikrovlnný, náklonový) strážiaci v čase zapnutej ochrany alarmu, alebo poskytuje signál pre ovládanie modulov MCB-03 a MCO-04 (v režime výstupný modul).

• Obvodom blokovacieho relé je možno odpájať napríklad štartér vozidla, palivové čerpadlo alebo obvod zapaľovania. Pri zapnutej funkcii AUTOIMO nemožno naštartovať, ak bol kľúčik zapaľovania vypnutý dlhšie ako 5 minút. Odblokovanie sa vykoná stlačením tlačidla na ovládači.

• Pri poplachu dôjde k aktivácii výstupu sirény na dobu 30 s. Pri korektnom ukončení poplachu húkanie sirény ihneď skončí.

• Pri odovzdaní vozidla do servisu je možné funkciu AUTOIMO a akustickú signalizáciu ľahko dočasne vypnúť.

• Optická signalizácia zapnutia, vypnutia aj poplachu. Autoalarm môže ovládať smerové svetlá vozidla v troch voliteľných režimoch.

• Otváranie batožinového priestoru. Pri vypnutej ochrane možno diaľkovo ovládať otváranie kufra vozidla, pokiaľ to jeho mechanika umožňuje (funkcia výstupu BLK musí byť nastavená na ovládanie kufra).

• PANIC je funkcia rozhúkania sirény pomocou diaľkového ovládača Pri zapnutej aj vypnutej ochrane (súčasným stlačením oboch tlačidiel). Môže slúžiť na rýchle vyhľadanie vozidla na parkovisku. Táto funkcia je voliteľná..

• Pre núdzové odblokovanie je alarm vybavený tlačidlom Valet. Slúži tiež pre nastavovanie voliteľných parametrov.

• Informácie o prevádzkových stavoch je signalizovaná LED diódou.

• Nastavenie autoalarmu a ľahkú zmenu parametrov možno vykonávať pomocou bezdrôtového prípravku CA-340PRG pripojeného k PC.

Technické údaje

Napájanie 12/24 V (9 – 32) V DC
Kľudový odber prúdu max. 20 mA
Pracovná frekvencia 1 RF kanál, GFSK, 868,1 MHz
Prijímač DO 868,1 MHz, GFSK, e.r.p. <25 mW
Rozsah pracovných teplôt -40 °C až 85 °C
Dlžka trvania poplachu 30 s
Zaťažiteľnosť blokovacieho relé 8 A trvalo, 12 A krátkodobo
Zaťažiteľnosť výstupu BLK 200 mA
Zaťažiteľnosť výstupu PGM 25 mA
Zaťažiteľnosť výstupov ULK/LCK 200 mA
Krytie (podľa STN EN 60529) IP40
Rozmery 118 x 80 x 35 mm
Spĺňa predpis EHK č. 116
Elektrická bezpečnosť STN EN 62368-1
EMC EHK č. 116, STN EN 301 489-1, -3, -7
Rádiové parametre STN EN 300 220-1, -2

Súvisiace produkty

JA-185P Bezdrôtový PIR detektor pohybu osôb

JA-185P je malý bezdrôtový 360° PIR detektor vhodný na ochranu menších miestností alebo interiéru vozidla. Je určený na inštaláciu na stenu alebo strop.

JA-185B Miniatúrny bezdrôtový detektor rozbitia skla

Malý detektor rozbitia skla deteguje rozbíjanie sklenených výplní okien a dverí v miestnosti,v ktorej je nainštalovaný. Detektor využíva analýzu zmeny tlaku vzduchu v miestnosti v kombinácii s detekciou zvuku rozbitia skla.

JA-154J MS II Obojsmerný diaľkový ovládač - štvortlačidlový

Umožňuje ovládať zabezpečovací systém, rôzne elektrické zariadenia alebo vyvolať tiesňový poplach. Potvrdenie vykonania akcie spätnou optickou aj akustickou odozvou. To všetko aj na viac systémoch JABLOTRON 100+ (napríklad doma a v kancelárii).

JA-152J MS II Obojsmerný diaľkový ovládač – dvojtlačidlový

Umožňuje diaľkovo ovládať zabezpečovací systém, rôzne elektrické zariadenia či vyvolať tiesňový poplach. Potvrdenie vykonania akcie spätnou optickú a akustickou odozvou. To všetko aj na viacerých systémoch JABLOTRON 100+ (napríklad doma a v kancelárii).