JA-114HN BUS fire-inngangs- og fire-utgangs-modul

En BUS-modul som gir fire kablede innganger med justerbare EOL-motstands-verdier, fire galvanisk adskilte signal-PG-utganger og ekstra strømtilførsel, beskyttet med en elektronisk sikring.

JB-150N-HEAD Trådløs ventilaktuator

Det brukes til å styre en radiatorventil eller gulvvarme. Aktuatoren er et alternativ til JA-1x0TP-termostater, og utvider i kombinasjon med dem JABLOTRON 100-systemets kapasitet mht. enkel sonebetjening. Aktuatoren følger statusen for den programmerbare utgangen som er valgt på alarmsentralen.

JB-VA16 Ventiladaptere av type VA16

Adapter for tilkobling av JB-150N-HEAD-aktuator til en radiatorventil. Pakningen inneholder fem adaptere.

JB-VA26 Ventiladaptere av type VA26

Adapter for tilkobling av JB-150N-HEAD-aktuator til en radiatorventil. Pakningen inneholder fem adaptere.

JB-VA78 Ventiladaptere av type VA78

Adapter for tilkobling av JB-150N-HEAD-aktuator til en radiatorventil. Pakningen inneholder fem adaptere.

JB-VA80 Ventiladaptere av type VA80

Adapter for tilkobling av JB-150N-HEAD-aktuator til en radiatorventil. Pakningen inneholder fem adaptere.

JA-111H TRB BUS-modul-grensesnitt for detektorer med kabler

JA-111H TRB-modulen er laget for tilkobling av enhver detektor (med kontakteller impulsutganger) til JABLOTRON 100+-systemet og forsyner det med strøm. Denne innebygde modulen kan integreres direkte i detektoren.

JA-111H-AD TRB BUS-modul for systemkontroll

JA-111H-AD TRB er laget for tilkobling av enhver kontrollenhet (med kontakteller impulsutganger) til JABLOTRON 100+-systemet og forsyner det med strøm fra alarmsentralens BUS.