Jablotron

JB-150N-HEAD Trådløs ventilaktuator

Det brukes til å styre en radiatorventil eller gulvvarme. Aktuatoren er et alternativ til JA-1x0TP-termostater, og utvider i kombinasjon med dem JABLOTRON 100-systemets kapasitet mht. enkel sonebetjening. Aktuatoren følger statusen for den programmerbare utgangen som er valgt på alarmsentralen.

Trådløs ventilaktuator

JB-150N-HEAD Trådløs ventilaktuator

I en bygning kan opptil 48 aktuatorer installeres, uavhengig av de individuelle termostatenes innstillinger. Før installasjon må du velge riktig adaptertype med hensyn til radiatorventil. Levert fra produsenten omfatter aktuatoren den grunnleggende VA 50-adapteren beregnet på vanlige ventiler med skrueforeningens dimensjoner på M30 x 1,5. Hvis nødvendig tilbyr vi fire andre typer adaptere: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 og JB-VA80.

Ventilaktuatoren leses deretter enkelt inn i en termostat som er tilordnet alarmsentralen. Deretter tilbyr de samlet følgende funksjoner:

  • Automatisk omkobling til økonomisk temperatur etter innstilling av lokalene
  • Ukentlig planmodus
  • Mulig å gå inn i manuell innstillingsmodus for temperatur
  • Mulighet for å slå av dersom kun en minimumstemperatur skal opprettholdes i bygningen
  • Redusert oppvarming dersom et vindu er åpent
  • Varsling i tilfelle overoppheting eller frysing

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning 3x alkaliske batterier AA (LR6) 1.5 V/2.4 Ah
Batterier følger ikke med i produktemballasjen.
Vanlig levetid 2 år - 2 fyringssesonger (ved 10 sykluser pr. dag)
Kommunikasjonsbånd 868.1 MHz, Jablotron-protokollen
Kommunikasjonsrekkevidde 300 m (uhindret sikt)
Mål 85 x 49 mm
Vekt 105 g
Driftstemperaturrekkevidde Fra 0 °C til +60 °C

Relaterte produkter

AC-160-DIN Trådløs relémodul DIN

AC-160-DIN er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (16 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den kan fungere som en del av JA-100 alarmsystemet eller på egen hånd.

JA-112I BUS indikator

Dette er en indikatormodul som kan benyttes for å indikere en hendelse eller via status for områder i alarmsystemet. Den kan også direkte styres av programmerbare utganger (1 – 128). Den har et rødt lys som aktiveres når valgt hendelse inntreffer. Den kobles til alarmsystemets BUS.

JA-150N Trådløs utgangsmodul – sterkstrøm

JA-150N er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (10 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JABLOTRON 100+-systemet (PG 1 til PG 32).

JA-151N Trådløs utgangsmodul – svakstrøm

JA-151N er en trådløs PG-utgang for styring av signaler (1 A/24 V DC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JABLOTRON 100+-systemet (PG 1 til PG 32). Den ønskede PG-utgangen adresseres med 5 DIP-brytere i utgangsenheten. Denne enheten bruker ingen adresse i systemet.

JB-110N BUS utgangsmodul – 1 utgang 16A

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Modulen har en vekselkontakt som kan benyttes for styring av 230VAC kurser (16A). Dette kan benyttes for styring av lys, vifter etc.

JB-111N BUS utgangsmodul – 1 utgang 2A

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Modulen har en vekselkontakt som kan benyttes for styring av elektriske kurser (2A). Den kan for eksempel brukes til å styre en elektrisk dørlås, port, signalisering osv.

JB-118N BUS utgangsmodul – 8 utganger

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Den har åtte galvanisk isolerte utganger. For eksempel kan den brukes til å styre optiske signaliseringselementer, radiokommunikatorer eller strømreléer. 

JA-110N-DIN BUS – utgangsmodul – DIN

JA-110N-DIN utgangsmodul for sterkstrøm monteres på DIN skinne og har en PG utgang. Utgangsmodulen har en releutgang med kapasitet på 16 A/230 V og kan derfor brukes til å styre sterkstrømskurser med f.eks. lys, porter etc.