JA-114HN BUS fire-inngangs- og fire-utgangs-modul

En BUS-modul som gir fire kablede innganger med justerbare EOL-motstands-verdier, fire galvanisk adskilte signal-PG-utganger og ekstra strømtilførsel, beskyttet med en elektronisk sikring.

BUS fire-inngangs- og fire-utgangs-modul

JA-114HN BUS fire-inngangs- og fire-utgangs-modul

Foruten EOL-motstandstypen, kan motstandenes verdier også stilles inn for inngangene. Utgangene er laget som galvanisk separert (to har i hvert tilfelle en felles C-terminal). Modulen tar opp fire posisjoner i alarmsentralen og er utstyrt med en framre og en bakre sabotasjesensor.

Dette passer først og fremst for oppussing av kablede alarmer på steder der det finnes gamle detektorer. De brukes dessuten svært ofte til å styre flere apparater via PG-utganger. Hjelpespenningen gjør det mulig å levere strøm for å forsterke releer som er koblet til signalutgangen.

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med F-Link 1.4.0 eller over
Strømforsyning Via kontrollpanelets BUS: 12 V (9 – 15 V)
Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus 25 mA + de tilkoblede enhetenes strømforbruk
Aktuelt strømforbruk (maksimum) for valg av ledning 25 mA + de tilkoblede enhetenes strømforbruk
Maksimal strøm fra en utgang +U (elektronisk sikring) 200 mA
Maksimal strøm / spenning koblet inn av hver utgang 500 mA/38 V
Maks. målt motstand ved inngang 20 kOhm
Inngangenes forsyningslinjers maks. lengde 100 m
Mål 77 × 40 × 31 mm
Klassifisering Sikkerhetsnivå 2, ACE-type B, i samsvar med: EN 50131-1, EN 50131-3
Miljø II. innendørs, generelt, i overensstemmelse med EN 50131-1
Driftstemperaturområde Fra –10 °C til +40 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i EN 50130-4, EN 55022