Jablotron

AC-160-C Trådlöst multifunktionellt PG- relä för installation i kopplingsdosa

När den installeras till JABLOTRON100 centralenhet kopierar det trådlösa multifunktionella reläet PG- utgångarna i systemet.

Trådlöst multifunktionellt PG- relä för installation i kopplingsdosa

AC-160-C Trådlöst multifunktionellt PG- relä för installation i kopplingsdosa

Reläet kan även användas som en helt autonom enhet där den följer aktiveringen från envägskommunicerande trådlösa detektorer i JA-15x serien (5 valbara lägen: utökad kopia, impuls, ändra status, stäng av och blockera). Kopplingsreläet hanterar 230 V / 16 A ström. Den upptar en position i systemet.

Tekniska parametrar

Märkspänning 100-230 V, 50-60 Hz
Intern strömförbrukning vid 230V AC (min / max) 0.2 W / 0.7 W
Driftfrekvensområde 868.1 MHz, Jablotron protokoll
Antenn intern
Kontaktens belastningskapacitet - skyddsklass II Maximal switchad spänning 250 V AC
Motståndets belastning (cosφ=1) max 16 A 
Induktiv, kapacitivbelastning (cosφ=0.4) max 8A
Halogenbelysning max 1000 W 
Minsta switchade likström 0.5 W
De anslutna ledningarna max. 2 x 1.5 mm2 ; max. 1 x 2.5 mm2
Kapslingsklass IP20
Mått 49 x 49 x 26 mm
Intervall för driftstemperatur -10 °C till + 40 °C, RH 75% icke-kondenserande
I överensstämmelse med ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsvillkor ERC REC 70-03

Liknande produkter

AC-160-DIN Trådlöst multifunktionellt relä för installation med DIN-skena

Det trådlösa reläet är en komponent i JABLOTRON 100+-systemet men kan även installeras som en fristående enhet utan anslutning till centralenheten.

JA-110N BUSS 230 V AC utgångsmodul PG

JA-110N BUSS effektmodul PG är ett omkopplingsbart utgångsrelä (8 A) med NO eller NC inställning. En lämplig PG utgång programmeras genom DIP strömställare (driver en av PG utgångarna 1 - 32).

JA-110N-DIN BuSS PG-din relämodul

JA-110N-DIN relämodul ger en reläutgång för höga effekter/belastningar. Modulen är designad för att monteras på DIN-skena (EN 60715). Den används för att slå av och på apparaters huvudström och hanterar belastning upp till 16A/250 V AC.

JA-112I BUSS Område-/PG-utgångsindikering

JA-112I indikeringsmodul används för att indikera ett tillkopplat område eller en aktiverad PG-utgång (1 - 128) genom att tända en röd LED. Den ansluts via buss.

JA-120N BUSS modul för styrning av elektriska lås

JA-120N modulen är avsedd för strömförsörjning och styrning av elektriska lås och passagesystem via systembussen. Den är utrustad med batterier som säkerställer den inledande strömimpulsen som krävs för att öppna elektriska lås.

JA-150N Trådlös PG relämodul 230 V AC

JA-150N är en trådlös PG- relämodul (10 A/230 V AC). Den kopierar tillståndet från vald PG utgång i JABLOTRON 100+ systemet (PG1 till PG32). En önskad PG utgång väljs via 5 DIP omkopplare på enheten.

JA-151N Trådlös PG relämodul 12 - 24 V DC

JA-151N är en trådlös PG- relämodul (10 A/12 - 24 V AC). Den kopierar tillståndet från vald PG utgång i JABLOTRON 100+ systemet (PG1 till PG32).

JB-110N BUSS PG-relämodul Högeffekt

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller en fysisk reläutgång för aktivering av funktioner med hög effekt. Den är lämplig till styrning av inkopplade enheter avsedda för 230V, t ex belysning, etc.