AC-160-C Trådlöst multifunktionellt PG- relä för installation i kopplingsdosa

När den installeras till JABLOTRON100 centralenhet kopierar det trådlösa multifunktionella reläet PG- utgångarna i systemet.

Trådlöst multifunktionellt PG- relä för installation i kopplingsdosa

AC-160-C Trådlöst multifunktionellt PG- relä för installation i kopplingsdosa

Reläet kan även användas som en helt autonom enhet där den följer aktiveringen från envägskommunicerande trådlösa detektorer i JA-15x serien (5 valbara lägen: utökad kopia, impuls, ändra status, stäng av och blockera). Kopplingsreläet hanterar 230 V / 16 A ström. Den upptar en position i systemet.

Tekniska parametrar

Märkspänning 100-230 V, 50-60 Hz
Intern strömförbrukning vid 230V AC (min / max) 0.2 W / 0.7 W
Driftfrekvensområde 868.1 MHz, Jablotron protokoll
Antenn intern
Kontaktens belastningskapacitet - skyddsklass II Maximal switchad spänning 250 V AC
Motståndets belastning (cosφ=1) max 16 A 
Induktiv, kapacitivbelastning (cosφ=0.4) max 8A
Halogenbelysning max 1000 W 
Minsta switchade likström 0.5 W
De anslutna ledningarna max. 2 x 1.5 mm2 ; max. 1 x 2.5 mm2
Kapslingsklass IP20
Mått 49 x 49 x 26 mm
Intervall för driftstemperatur -10 °C till + 40 °C, RH 75% icke-kondenserande
I överensstämmelse med ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsvillkor ERC REC 70-03