Jablotron

AC-160-C Trådlöst multifunktionellt PG- relä för installation i kopplingsdosa

När den installeras till JABLOTRON100 centralenhet kopierar det trådlösa multifunktionella reläet PG- utgångarna i systemet.

Trådlöst multifunktionellt PG- relä för installation i kopplingsdosa

AC-160-C Trådlöst multifunktionellt PG- relä för installation i kopplingsdosa

Reläet kan även användas som en helt autonom enhet där den följer aktiveringen från envägskommunicerande trådlösa detektorer i JA-15x serien (5 valbara lägen: utökad kopia, impuls, ändra status, stäng av och blockera). Kopplingsreläet hanterar 230 V / 16 A ström. Den upptar en position i systemet.

Tekniska parametrar

Märkspänning 100-230 V, 50-60 Hz
Intern strömförbrukning vid 230V AC (min / max) 0.2 W / 0.7 W
Driftfrekvensområde 868.1 MHz, Jablotron protokoll
Antenn intern
Kontaktens belastningskapacitet - skyddsklass II Maximal switchad spänning 250 V AC
Motståndets belastning (cosφ=1) max 16 A 
Induktiv, kapacitivbelastning (cosφ=0.4) max 8A
Halogenbelysning max 1000 W 
Minsta switchade likström 0.5 W
De anslutna ledningarna max. 2 x 1.5 mm2 ; max. 1 x 2.5 mm2
Kapslingsklass IP20
Mått 49 x 49 x 26 mm
Intervall för driftstemperatur -10 °C till + 40 °C, RH 75% icke-kondenserande
I överensstämmelse med ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsvillkor ERC REC 70-03

Liknande produkter

AC-160-DIN Trådlöst multifunktionellt relä för installation med DIN-skena

Det trådlösa reläet är en komponent i JABLOTRON 100+-systemet men kan även installeras som en fristående enhet utan anslutning till centralenheten.

JA-112I BUSS Område-/PG-utgångsindikering

JA-112I indikeringsmodul används för att indikera ett tillkopplat område eller en aktiverad PG-utgång (1 - 128) genom att tända en röd LED. Den ansluts via buss.

JA-150N Trådlös PG relämodul 230 V AC

JA-150N är en trådlös PG- relämodul (10 A/230 V AC). Den kopierar tillståndet från vald PG utgång i JABLOTRON 100+ systemet (PG1 till PG32). En önskad PG utgång väljs via 5 DIP omkopplare på enheten.

JA-151N Trådlös PG relämodul 12 - 24 V DC

JA-151N är en trådlös PG- relämodul (10 A/12 - 24 V AC). Den kopierar tillståndet från vald PG utgång i JABLOTRON 100+ systemet (PG1 till PG32).

JB-110N BUSS PG-relämodul Högeffekt

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller en fysisk reläutgång för aktivering av funktioner med hög effekt. Den är lämplig till styrning av inkopplade enheter avsedda för 230V, t ex belysning, etc.

JB-111N BUSS PG-relämodul Lågeffekt

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller en fysisk reläutgång för aktivering av funktioner med låg effekt. Den är lämplig till styrning av inkopplade enheter avsedda för lågspänning (upp till 60V) t ex  för att aktivera elektriska dörrlås i passersystem, etc.

JB-118N BUSS PG-utgångsmodul - 8 utgångar

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller åtta galvaniskt isolerade PG- utgångar totalt. Den kan till exempel användas för att kontrollera optiska indikeringsinstrument, radiokommunikatorer eller strömreläer. 

JA-110N-DIN BuSS PG-din relämodul

JA-110N-DIN relämodul ger en reläutgång för höga effekter/belastningar. Modulen är designad för att monteras på DIN-skena (EN 60715). Den används för att slå av och på apparaters huvudström och hanterar belastning upp till 16A/250 V AC.