Jablotron

EI208W Ei208W fristående Co gasdetektor

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc.

Ei208W fristående Co gasdetektor

EI208W Ei208W fristående Co gasdetektor

Detektorn indikerar farliga koncentrationer av kolmonoxid (CO) akustiskt och optiskt. Enheten drivs av ett integrerat litiumbatteri.

Technical specifications

Livslängd på detektorn 7 år (utgångsdatum anges på etiketten)
Strömförsörjning Integrerat litiumbatteri, går ej att byta
Batterilivslängd Hela detektorns livslängd
Arbetstemperaturområde –10 °C till +40 °C
Fuktighet 15 till 95 % (utan kondensering)
Dimensioner 120 × 105 × 40 mm
Vikt 170 g
Uppfyller EN 50291-1, EN 50291-2, EN 50270