Jablotron

EI208DW Ei208DW fristående Co gasdetektor med display

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc. I detektor EI208DW visas koncentrationen i displayen.

Ei208DW fristående Co gasdetektor med display

EI208DW Ei208DW fristående Co gasdetektor med display

Enheten drivs av ett integrerat litiumbatteri.

Technical specifications

Livslängd på detektorn 7 år (utgångsdatum anges på etiketten)
Strömförsörjning Integrerat litiumbatteri, går ej att byta
Batterilivslängd Hela detektorns livslängd
Arbetstemperaturområde –10 °C till +40 °C
Fuktighet 15 till 95 % (utan kondensering)
Dimensioner 120 × 105 × 40 mm
Vikt 170 g
Uppfyller EN 50291-1, EN 50291-2, EN 50270