Jablotron

JA-150G-CO Trådlös modul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

JA-150G-CO är en plugin mdodul avsedd för direktinstallation i i en "stand alone" Ei208W eller Ei208DW CO detektor vilken möjliggör dess trådlösa anslutning till JABLOTRON 100+ systemet.

Trådlös modul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

JA-150G-CO Trådlös modul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

Den sänder information om ett larm, detektoraktivering och detektorbatteristatus till systemet. Den upptar en adress i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning EI 208W(D) batteri
Kommunikationsband 868.1 MHz, Jablotron protocol
Kommunikationsband cirka 300m (fritt synfält)
Mått 109 x 24 x 22 mm
Miljö enligt EN 50131-1 II. inomhus, allmänt
Intervall för driftstemperatur -10 °C till +40 °C
Överensstämmer med ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50581

Liknande produkter

JA-150ST trådlös brand- och temperaturdetektor

JA-150ST optisk BUSS rök- och temperaturdetektor känner av brand inne i bostäder och anläggningar. Den tillåter dessa inställningar: rök och värme, rök eller värme, endast rök eller endast värme.

JA-151ST The trådlös kombinerad rök- och temperaturdetektor med inbyggd sirene

JA-151ST branddetektor, kombinerad optisk rök- och temperaturdetektor upptäcker brand i byggnader. Produkten innehåller två separata detektorer – en optisk rökdetektor och en temperaturdetektor.

EI208DW Ei208DW fristående Co gasdetektor med display

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc. I detektor EI208DW visas koncentrationen i displayen.

EI208W Ei208W fristående Co gasdetektor

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc.