JA-150G-CO Trådlös modul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

JA-150G-CO är en plugin mdodul avsedd för direktinstallation i i en "stand alone" Ei208W eller Ei208DW CO detektor vilken möjliggör dess trådlösa anslutning till JABLOTRON 100+ systemet.

Trådlös modul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

JA-150G-CO Trådlös modul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

Den sänder information om ett larm, detektoraktivering och detektorbatteristatus till systemet. Den upptar en adress i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning EI 208W(D) batteri
Kommunikationsband 868.1 MHz, Jablotron protocol
Kommunikationsband cirka 300m (fritt synfält)
Mått 109 x 24 x 22 mm
Miljö enligt EN 50131-1 II. inomhus, allmänt
Intervall för driftstemperatur -10 °C till +40 °C
Överensstämmer med ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50581