Jablotron

JA-150G-CO Trådlös modul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

JA-150G-CO är en plugin mdodul avsedd för direktinstallation i i en "stand alone" Ei208W eller Ei208DW CO detektor vilken möjliggör dess trådlösa anslutning till JABLOTRON 100+ systemet.

Trådlös modul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

JA-150G-CO Trådlös modul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

Den sänder information om ett larm, detektoraktivering och detektorbatteristatus till systemet. Den upptar en adress i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning EI 208W(D) batteri
Kommunikationsband 868.1 MHz, Jablotron protocol
Kommunikationsband cirka 300m (fritt synfält)
Mått 109 x 24 x 22 mm
Miljö enligt EN 50131-1 II. inomhus, allmänt
Intervall för driftstemperatur -10 °C till +40 °C
Överensstämmer med ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50581

Liknande produkter

JA-150ST trådlös brand- och temperaturdetektor

JA-150ST optisk BUSS rök- och temperaturdetektor känner av brand inne i bostäder och anläggningar. Den tillåter dessa inställningar: rök och värme, rök eller värme, endast rök eller endast värme.

JA-151ST The trådlös kombinerad rök- och temperaturdetektor

JA-151ST branddetektor, kombinerad optisk rök- och temperaturdetektor upptäcker brand i byggnader. Produkten innehåller två separata detektorer – en optisk rökdetektor och en temperaturdetektor.

EI208W Ei208W fristående Co gasdetektor

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc.

EI208DW Ei208DW fristående Co gasdetektor med display

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc. I detektor EI208DW visas koncentrationen i displayen.