Žiadosti pre montážnych partnerov

Vážený partner,
pripravili sme pre Vás stručné návody a žiadosti pre jednoduchú zmenu Vašich údajov.

Žiadosť o zmenu hlavného účtu do partnerskej zóny MyCOMPANY

Montážnych účtov do MyCOMPANY môže byť pre partnera vytvorených aj viac, ale len jeden môže byť "hlavný" (hlavný účet administruje podriadené účty). Hlavný účet administuje Jablotron Slovakia s.r.o. a ak si ho želáte zmeniť, je potrebné vyplniť žiadosť, ktorú si môžete stiahnuť tu.

1. vyplňte v žiadosti všetky polia
2. podpíšte žiadosť (pri firme podpis konateľom / štatutárom + pečiatka)
3. odskenujte žiadosť (alternatívne odfoťte mobilom)
4. pošlite nám odskenovanú žiadosť e-mailom na sluzby@jablotron.sk

Dôležité:
Žiadosť je potrebné zaslať z pôvodného e-mailu, na ktorý je vytvorený hlavný účet do MyCOMPANY. V prípade, že žiadosť z pôvodného e-mailu nie je možné zaslať, pre takýto špecifický prípad nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 41 511 68 11.


Oznámenie o prevzatí záväzkov

Ak došlo k prevzatiu záväzkov medzi Vašimi spoločnosťami, prípadne odovzdávate inštalácie do správy inému montážnemu partnerovi, je potrebné vyplniť žiadosť, ktorú si môžete stiahnuť tu.

1. žiadosť je potrebné, aby vyplnili obidve zúčastnené strany (odovzdávateľ aj prijímateľ)
2. obidve strany podpíšte žiadosť (pri firme podpis konateľom / štatutárom + pečiatka)
3. odskenujte žiadosť (alternatívne odfoťte mobilom)
4. pošlite nám odskenovanú žiadosť e-mailom na sluzby@jablotron.sk

Dôležité:
Žiadosť je potrebné zaslať z pôvodného e-mailu odovzdávateľa alebo prijímateľa, na ktorý je vytvorený hlavný účet do MyCOMPANY. V prípade, že žiadosť z pôvodného e-mailu nie je možné zaslať, pre takýto špecifický prípad nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 41 511 68 11.