Príslušenstvo

JS-7902 Záclonová šošovka

Alternatívna šošovka k detektorom PIR.

JS-7904 Chodbová šošovka

Alternatívna šošovka k detektorom PIR.

JS-7910 Zvieracia šošovka

Alternatívna šošovka k detektorom PIR.