Jablotron

041 511 68 68

013-U14K Okenná kľučka pre montáž JA-152NM – biela

Okenná kľučka LONDON v základnom bielom prevedení je príslušenstvom k výrobku JA-152N. Tvarom základne presne zapadne do výrezu v okennom zámku kľučky.

AC-160-C Bezdrôtové multifunkčné relé (MFR) do montážnej krabice

Bezdrôtové multifunkčné relé je komponentom systému JABLOTRON 100. V prípade naučenia do ústredne relé kopíruje zvolené PG výstupy.

AC-160-DIN Bezdrôtové multifunkčné relé na DIN lištu

V prípade naučenia multifunkčného relé do ústredne systému JABLOTRON 100 kopíruje zvolené PG výstupy. Avšak relé môže byť inštalované ako plne autonómne zariadenie, reagujúce na aktiváciu detektorov série JA-15x.

AC-82 Bezdrôtový modul silových relé

Prijímač má 2 nezávislé bezdrôtovo ovládané relé. Napája sa zo siete 230V. Do obidvooch relé je možné priradiť RC ovládače, termostaty, PG výstupy ústredne, bezdr. detektory, zvončekové tlačidlá, klávesnice...

AC-88 Inteligentná bezdrôtová zásuvka

Bezdrôtová zásuvka obsahuje nezávislé, bezdrôtovo ovládané výkonné relé. Napája sa z elektrickej siete (zasunutím do zásuvky). Vyniká jednoduchou inštaláciou a jednoduchým používaním.

ACM-OS360 Prídavný piezomenič

Prídavný piezomenič do sirény OS-360 a OS-350 na výrazné zvýšenie akustického výkonu.

AN-01A Externá anténa 433 MHz

Použiť je ju možné k výrobkom: JA-60K, JA-63KR, JA-65R, JA-60A, JA-60F, UC-280, UC-216, PG-04M.

AN-02A Samolepiaca anténa 448 MHz

Použiť je ju možné k výrobkom: JA-60K, JA-63K, JA-65R, JA-60A, JA-60F, UC-280, UC-216, PG-4.