Jablotron

JA-158P Trådløs utendørs PIR detektor

Den trådløse PIR-detektoren JA-158P er laget for å indikere inntrengning på et utendørs område. Det er en to-sone-detector fra Optex, supplert med en sender som er kompatibel med JABLOTRON 100-systemet.

Trådløs utendørs PIR detektor

JA-158P Trådløs utendørs PIR detektor

Detektorens optiske del inneholder to PIR-sensorer. Det gir en to-sone-deteksjon som er meget motstandsdyktig overfor falske alarmer som f.eks. er forårsaket av mindre dyr i bevegelse. Detektoren har en anti-maskingsfunksjon – beskyttelse mot blokkering av visning. Den er utstyrt med to sabotasjekontakter (framme og bak), som straks rapporterer det dersom detektoren åpnes eller rives løs.

Detektoren gjennomfører regelmessig selvtesting og rapporterer via kontrolloverføringer til systemet. Den tar opp én posisjon i alarmsystemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel 2× (3×) lithiumsbatteri, type CR123A (3 V, 1,4 Ah)
Merknad: Batterier er ikke inkludert
Batterienes gjennomsnittlige levetid 2× / 3×, omtrent 3 / 4 år
(med 120 s økonomimodus aktivert)
Alternativ strømtilførsel 2× (3×) lithiumsbatteri, type LS(T)14500 (3,6 V AA)
Merknad: Batterier er ikke inkludert
Batterienes gjennomsnittlige levetid 2× / 3×, omtrent 3 / 4 år
(med 120 s økonomimodus aktivert)
Driftsfrekvens 868,1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde opptil 300 mm (i åpne områder uten hindringer)
Deteksjonsrekkevidde/-vinkel 12 m/85°
Monteringshøyde 2,5 - 3,0 m
Objekters bevegelseshastighet 0,3 - 1,5 ms-1
Miljøklasse IV. ihht EN 50131-1
Driftstemperatur -20 °C til 60 °C

Relaterte produkter

JA-110P BUS – PIR detektor

JA-110P er en BUS PIR bevegelsesdetektor for innendørs overvåking. Detektorens dekningsområde kan endres ved å bruke alternative linser: JS-7904 KORRIDOR, JS 7906 DYR eller JS-7901 GARDIN.

JA-111P-WG BUS-PIR-bevegelsesdetektor

Det er laget for å oppdage at en menneskekropp beveger seg inne i bygninger.

JA-111P-WW BUS-PIR-bevegelsesdetektor

Det er laget for å oppdage at en menneskekropp beveger seg inne i bygninger. Dets garanterte deteksjonsdekning er 90°/12 m.

JA-120PB BUS – glassbrudd/PIR detektor

JA-120PB detektoren vil detektere bevegelser inne i et bygg samtidig med knsuing av ruter. Den har 2 uavhengige detektorer innebygget i detektoren (tar 2 adresser i systemet).

JA-120PC BUS – PIR detektor med kamera

JA-120PC er en PIR detektor med en innebygd kameramodul. Detektoren detekterer bevegelse i bevoktet område og tar bilde samtidig. Detektorens kamera er utrustet med blitz.

JA-120PC (90) BUS-PIR-bevegelsesdetektor med 90° fotoverifiseringskamera

Brukes til deteksjon av bevegelse inni bygninger, inkl. visuell bekreftelse på alarm. At det tas et bilde, aktiveres ved hjelp av bevegelse, så årsaken til alarm vises alltid i bildet. Garantert deteksjonsdekning er 90°/12 m.

JA-120PW BUS – mikrobølge/PIR detektor

JA-120PW detektoren benyttes i områder med høy risiko for falskalarmer som lagerhaller etc. Detektoren har meget høy immunitet mot falskalarmer pga. Kombinasjonen PIR og mikrobølge detektsjon i samme detektor.

JA-150IR Trådløs utendørs barrieredetektor

Den trådløse IR-optiske sperren JA-150IR er laget for å indikere inntrengning på område ved å krysse den optiske forbindelseslinjen mellom sender og mottaker.