Jablotron

JA-159P Trådløs PIR-bevegelsesdetektor til bruk utendørs

Den er laget for å oppdage personers bevegelse i et utendørs miljø. Det er en VXI-RAM-dobbeltsonedetektor fra foretaket Optex, supplert innvendig med en innovativ modul, f.eks. en Jablotron-overfører.

Trådløs PIR-bevegelsesdetektor til bruk utendørs

JA-159P Trådløs PIR-bevegelsesdetektor til bruk utendørs

Modulen er utstyrt med egen holder til to CR123-batterier. Den kan separat rapportere inn manipulering og mulig maskering av detektoren foretatt av inntrengeren – anti-maskeringsfunksjon – til detektoren.

Den optiske delen av detektoren omfatter to PIR-sensorer, noe som sikrer dobbel sonedeteksjon og tilbyr høy motstandsdyktighet overfor falsk alarm og små dyr. Detektoren er utstyrt med to sabotasjekontakter (foran og bak) som umiddelbart melder fra om åpning av detektoren eller at den er brutt vekk fra overflaten. Detektoren tester jevnlig seg selv og rapporterer sin status gjennom sjekkoverføringer til systemet.

Modulen er en enhet i JABLOTRON 100-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning Lithium-batteri, type CR123A (3,0 V / 1,4 Ah)
(Advarsel: Batterier følger ikke med i produktemballasjen)
Vanlig levetid Om lag tre år (levetid med 120 s-økonomi-modus på)
Kommunikasjonsbånd 868,1 MHz, Jablotron-protokollen
Kommunikasjonsrekkevidde Om lag 300 m (uhindret terreng)
Optex-detektorens parametre
Deteksjonskarakteristikk 90°/12 m; 16 segmenter
Detektorens installasjonshøyde 0,8 – 1,2 m
Et objekts bevegelseshastighet 0,3 – 1,5 ms-1
Tidsur for å spare batteri Alternativt 5 sek. eller 120 s
Miljøklasse IV i samsvar med EN 50131-1
Driftstemperaturområde Fra –20 °C til +60 °C
Detektorens inntrengingsbeskyttelsesklasse IP 55
Maks. relativ fuktighet i omgivelsene 95 %
Mål 186 × 71,3 × 105,5 mm
Driftsforhold ERC REC 70-03

Relaterte produkter

JA-110P BUS – PIR detektor

JA-110P er en BUS PIR bevegelsesdetektor for innendørs overvåking. Detektorens dekningsområde kan endres ved å bruke alternative linser: JS-7904 KORRIDOR, JS 7906 DYR eller JS-7901 GARDIN.

JA-111P-WG BUS-PIR-bevegelsesdetektor

Det er laget for å oppdage at en menneskekropp beveger seg inne i bygninger.

JA-111P-WW BUS-PIR-bevegelsesdetektor

Det er laget for å oppdage at en menneskekropp beveger seg inne i bygninger. Dets garanterte deteksjonsdekning er 90°/12 m.

JA-120PB BUS – glassbrudd/PIR detektor

JA-120PB detektoren vil detektere bevegelser inne i et bygg samtidig med knsuing av ruter. Den har 2 uavhengige detektorer innebygget i detektoren (tar 2 adresser i systemet).

JA-120PC BUS – PIR detektor med kamera

JA-120PC er en PIR detektor med en innebygd kameramodul. Detektoren detekterer bevegelse i bevoktet område og tar bilde samtidig. Detektorens kamera er utrustet med blitz.

JA-120PC (90) BUS-PIR-bevegelsesdetektor med 90° fotoverifiseringskamera

Brukes til deteksjon av bevegelse inni bygninger, inkl. visuell bekreftelse på alarm. At det tas et bilde, aktiveres ved hjelp av bevegelse, så årsaken til alarm vises alltid i bildet. Garantert deteksjonsdekning er 90°/12 m.

JA-120PW BUS – mikrobølge/PIR detektor

JA-120PW detektoren benyttes i områder med høy risiko for falskalarmer som lagerhaller etc. Detektoren har meget høy immunitet mot falskalarmer pga. Kombinasjonen PIR og mikrobølge detektsjon i samme detektor.

JA-150IR Trådløs utendørs barrieredetektor

Den trådløse IR-optiske sperren JA-150IR er laget for å indikere inntrengning på område ved å krysse den optiske forbindelseslinjen mellom sender og mottaker.