JA-190Y GSM modul

GSM modulen er laget for alarmsentralene JA-100K og JA-100KR. Den benyttes som en reserve for og utvidelse av LAN modulen som er en del av alarmsentralen. Hvis installert, forbedrer den sikkerheten ved overføring av data til JABLOTRON CLOUD og til alarmsentralen.

GSM modul

JA-190Y GSM modul

Modulen gjør det mulig å:

  • Betjene systemet via en talemeny
  • Varsle om hendelser til en mobiltelefon (via SMS og talemeldinger) direkte fra alarmsentralen

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning til modul 12V likespenning (via alarmsentral)
Gjennomsnittlig strømforbruk: Omtrent 40 mA (avhengig av GSM-signalets styrke)
Maks. strømforbruk; 750 mA
GSM-modulens driftsrekkevidde QUAD-BAND, 850/900/1800/1900MHz
Klassifisering sikkerhetsklasse 2 i hht. EN 50131-1 +A1 ­+A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031
Miljø II. - generelt innendørsmiljø
Sertifiserende organ Sikkerhetstest
Det tilfredsstiller dessuten kravene i EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 og EN 301 511
Innringer-identifisering (CLIP) ETSI EN 300 089
Driftsforhold VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)

Relaterte produkter

JA-100KR GSM Alarmsentral med innebygget LAN sender + radiomodul

Alarmsentral i JABLOTRON 100s sikkerhetssystem. Dette er den minste alarmsentralen som kan benyttes til beskyttelse av leiligheter, bolighus og mindre virksomheter. Den har en innebygd LAN modul + radiomodul.