GBT-212 Glass break simulator

The GBT-212 is for testing acoustic glass-break detectors. It detects the air pressure changes caused by the flexing or bending of glass and then automatically generates sound imitating the breaking of the glass.

Glass break simulator

GBT-212 Glass break simulator

It is also possible to trigger the sound manually using the test button.

Tekniske spesifiseringer

Power supply 9 V battery (type 1604)
Power consumption 6 mA in stand by
Max. 200 mA
30 uA after automatic turn off 
(the switch remains in the ON position)
Operating range 9 m
Low battery warning from 8 V
Environmental class II. General interior (-10 to +40 °C)
Complies with ETSI EN 300 220
Dimensions 70 x 135 x 29 mm

Relaterte produkter

JS-25 COMBO - PIR & glass break detector

The JS-25 COMBO is a two-in-one detector. Combines 2 sensors (P.I.R.& glass break) in one housing with excellent RF immunity. It provides three independent outputs (P.I.R. alarm, glass break alarm and tamper).

JA-110B BUS – glassbruddetektor

JA-110B glassbruddetektor benyttes for tidlig varsling av innbruddsforsøk. Dobbel detektor-teknologi benyttes (lufttrykk og lyd-analysering). Følsomheten er justerbar. Detektoren kommuniserer og strømforsynes via systemets BUS.

JA-120PB BUS – glassbrudd/PIR detektor

JA-120PB detektoren vil detektere bevegelser inne i et bygg samtidig med knsuing av ruter. Den har 2 uavhengige detektorer innebygget i detektoren (tar 2 adresser i systemet).

JA-180B Trådløs glassbruddetektor

Benyttes for detektering av knusing av glass og benytter en kombinasjon av lydsensor og lufttrykk sensor. Ved hjelp av digital signalprossessering sikrer man høy immunitet mot falske alarmer. Den tar en adresse i systemet.