JA-110B BUS – glassbruddetektor

JA-110B glassbruddetektor benyttes for tidlig varsling av innbruddsforsøk. Dobbel detektor-teknologi benyttes (lufttrykk og lyd-analysering). Følsomheten er justerbar. Detektoren kommuniserer og strømforsynes via systemets BUS.

BUS – glassbruddetektor

JA-110B BUS – glassbruddetektor

Alarmminne-funksjonen er valgbar og gjør det enkelt å identifisere alarmstedet.

Den er adresserbar og tar en adresse på systemet.

SMART MEMORY indikering (SMI) gir en visuell LED bekreftelse av en utløst detektor.

SMI resettes av betjeningspanelet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk 5 mA
Monteringshøyde 2,5 m fra gulvet
Deteksjonsområde 9 m
Minimum størrelse på vinduet/glasset 0,6 × 0,6 meter
Oppstartstid maksimum 60 sekunder
Størrelse 100 × 40 × 22 mm
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
Miljø ihht EN 50131-1 II., innendørs
Brukstemperatur –10 °C to 40 °C
FG godkjent i grad 2 GD-1004/13

Lignende produkter

JA-120PB BUS – glassbrudd/PIR detektor

JA-120PB detektoren vil detektere bevegelser inne i et bygg samtidig med knsuing av ruter. Den har 2 uavhengige detektorer innebygget i detektoren (tar 2 adresser i systemet).

Relaterte produkter

GBT-212 Glass break simulator

The GBT-212 is for testing acoustic glass-break detectors. It detects the air pressure changes caused by the flexing or bending of glass and then automatically generates sound imitating the breaking of the glass.