Jablotron

JA-111ST-A BUS optisk/varmedetektor

Den brukes til å detektere branntilløp i boliger eller næringsbygg. Den har en sirene som vil varsle ved deteksjon av røyk i eget kammer, men kan også benyttes som sirene for andre røykdetektorer (piper en, pier alle) eller for andre typer alarmer/hendelser (ulik lyd)

BUS optisk/varmedetektor

JA-111ST-A BUS optisk/varmedetektor

Hvis detektoren får strøm kun fra alarmsentralens BUS, fungerer den som en systemenhet (EN 54-7; EN 54-5).

Hvis detektoren i tillegg får innsatt batterier (3x 1,5 V AA), og 12V spenning eller kommunikasjon med kontrollpanelet mistes, fortsetter den å fungere som en frittstående enhet (EN 14604).

Detektoren signaliserer en farlig situasjon med integrert lys og med sirene. Den kan akustisk varsle om følgende:

  • En brannalarm oppdaget av detektoren selv
  • En brannalarm fra systemet (alarm utløst av en annen brannalarm)
  • En annen type alarm (f.eks. en innbruddsalarm)
  • for alarmer systemet varsler om, kan du velge områder som alarmen skal vises for

Produktet har to separate detektorer - en optisk røykvarsler og en temperaturdetektor. Den optiske røykdetektoren bruker prinsippet om diffust lys. Den er svært følsom for partikler som finnes i tykk røyk. Den er mindre følsom for små partikler som dannes ved brenning av væsker, slik som f.eks. alkohol. Derfor er en varmedetektor integrert som reagerer bedre på en brann som raskt utvikler varme med en liten mengde røyk.

Brannalarmene bør installeres av en erfaren installatør med gyldig Jablotron-sertifikat. Detektoren er ikke laget for å monteres i industrimiljøer.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning 9 – 15 V likestrøm/3.5 mA (150 mA ved alarm)
3x alkaliske batterier av type AA 1.5 V/2.4 Ah
3x lithiumsbatterier av type FR6 (AA) 1.5 V/3.0 Ah
Batterier følger ikke med produktet.
Strømforbruk 5 mA
Branndetektering optisk og varme
Røyk detektorfølsomhet m = 0,11 ÷ 0,13 dB/m ihht EN 54-7
Varme detektering klasse A1 ihht EN-54-5
Alarm temperatur 60 °C til 65 °C
Størrelse diameter 126 mm, høyde 52 mm
Brukstemperatur –10 °C til 65 °C

Relaterte produkter

LD-81 Flood detector

The detector indicates room water floods (e.g. cellars, bathrooms). This information is sent to an alarm system for alert message transmission. It is connectible to an Oasis alarm system via a JA-81M wireless detector.

JA-110ST BUS – optisk/varmedetektor

JA-110ST er en BUS kombinert røyk og varme detektor for boliger eller kommersielle lokaler. Den har følgende oppsettvalg: røyk og varme, røyk eller varme, bare røyk eller bare varme.

JA-150ST Trådløs røyk og varmedetektor

JA-150ST trådløs optisk og varmedetektor for detektering av brann i boliger og kommersielle bygninger. Den har følgende oppsett: røyk og varme, røyk eller varme, bare røyk, bare varme.

JA-110F BUS – vanndetektor

Detektoren detekterer vann (flom) i ett område (kjeller, baderom, ol.). Denne informasjonen sendes til sentralen via buss-kabelen. Når elektrodene er I kontakt med vann aktiveres ett signal.

JA-110TP Bus-termostat til bruk innendørs

Laget for å måle og kontrollere innendørstemperaturen. Termostaten utvider bruksområdet for JABLOTRON 100-systemet på området automatisering av bolig med enkel sonekontroll.

JA-150TP Trådløs termostat til bruk innendørs

Laget for å måle og kontrollere innendørstemperaturen. Termostaten utvider bruksområdet for JABLOTRON 100-systemet på området automatisering av bolig med enkel sonekontroll.

JA-111TH Bus-temperaturdetektor

Den støtter nå også styring av oppvarming via en programmerbar utgang i alarmsentralen, basert på den temperaturen som måles.

JA-151TH Trådløs temperaturdetektor

Den støtter nå også styring av oppvarming via en programmerbar utgang i alarmsentralen, basert på den temperaturen som måles.