GD-02K-DIN Allsidig GSM-sender og regulator

Met de universele GSM-communicator en regelaar GD-02-DIN kunt u de status van verschillende apparaten op afstand beheren en bewaken. De besturing kan worden uitgevoerd met behulp van standaard SMS-berichten of door het inbellen.

Allsidig GSM-sender og regulator

GD-02K-DIN Allsidig GSM-sender og regulator

Ved hjelp av GD-02K-DIN

Kontroll

To utganger - strømtilførsel og signal - aktiverer/deaktiverer utgangen med mulighet til å stille inn en impuls (på fra 1 sek. - 24 timer).

  • Via SMS-er eller ved oppringning fra 100 telefonnr.

Overvåkning

  • ved hjelp av en inngang følger den en annen enhets status (strømbrudd, feil osv.).

Temperaturmåling

  • med mulighet for en temperatursensor måler JB-TS-PT1000 aktuell poengsum og varsler når grenseverdien er overskredet

Termostat

  • ved bruk av JB-TS-PT1000 temperatursensoren, måler GD-02K-DIN-modulen aktuell temperatur og kobler til REL1-strømreléutgangen (for eksempel elektrisk kjele, varmeapparat) i henhold til den forutbestemte temperaturen (av hensyn til komfort/strømsparing). Komfort-/strømsparingstemperatur kan stilles inn eksternt ved hjelp av SMS og du kan også slå over mellom dem.

Impulsteller

  • lar deg koble til opptil to eksterne målere som måler forbruk med impulsutgang (for eksempel strøm-, gass-, vannmålere) eller en måler til forbruk med skjelning mellom lav og høy sats for strømavgift. Impulstellermodusen gir informasjon via SMS om aktuell status eller om at de forhåndsdefinerte grensene er overskredet.

Tekniske spesifiseringer

Strøm 230 V vekselstrøm/50 Hz, beskyttelsesklasse II.
WattstyrkeGjennomsnittlig beredskap 1,2 W (3,5 W relé slått på)
Beskyttet 1 A; type A
Internt reservebatteri Polymer Lithium-ion 300 mAh
Reservetid Tre timer
GSM-modul-bånd GSM-/GPRS-quad-bånd 850/900/1800/1900 MHz
Kontaktbelastning rele 1:
Maksimal tilkoblet spenning 250 V AC; 24 V DC
Resistiv belastning (cosφ=1) maks. 16 A
Induktiv, kapasitiv belastning (cosφ=0.4) maks. 3 A
Fluorescerende lamper maks. 3 A/690 VA
Lyspærer (halogenlamper) maks. 1000 W
Minimal tilkoblet likestrøm 10 mA; 5 V DC
Reléet har kontakter som er galvanisk adskilte fra resten av enheten og er i samsvar med sikkerhetskrav til isolering for opptil 4 kV.
Inngang IN1 Inngangen er aktivert når den er koblet til GND, maks. 24 V
Universell inngang/utgang IN2/REL2 Inngangen er aktivert når den er koblet til GND, maks. 24 V
Utgang slås over på GND, utgangsbeskyttelse 100 mA, maks. spenning 24 V
Inngangene IN1 og IN2 er kompatible med impulsutgangen på klasse B-strømmålere i henhold til EN 62053-31.
TH-innganger for digitalt termometer (GD-PT1000) rekkevidde -30 °C til +125 °C (maks. kabellengde 10 m)
Tilleggseffekt +5 V likestrøm/maks. 100 mA, ingen reserve
Driftstemperaturområdefra -0 °C til +40 °C
IP-dekning Frontpanel IP20
Dimensjoner (ingen antenne) 90 x 36 x 58 mm
Vekt 140 g
Elektrisk sikkerhet EN 62368-1
EMC ETSI EN 301 489-7, EN 55024, EN 55032, EN 60730-1
Radiosendinger ETSI EN 301 511
Kan være i drift i hht. ECC/DEC/(04)06, ERC/DEC/(97)02, ECC/DEC/(06)01

Lignende produkter

GD-04K Universal GSM sender

GD-04K er en allsidig GSM-sender. Den kan styre og/eller rapporterer inn status for ulike apparater og utstyr eksternt. Styring kan gjennomføres via SMS-kommandoer eller ved oppringning. Modulen er utstyrt med to strømutganger med status- eller pulsreaksjon.

Relaterte produkter

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor av type PT1000

Temperaturføler med kabel for temperaturmåling av stoffer i gassform, flytende og faste stoffer innenfor en rekkevidde på fra -50 °C til +200 °C.

LD-81 Flood detector

The detector indicates room water floods (e.g. cellars, bathrooms). This information is sent to an alarm system for alert message transmission. It is connectible to an JABLOTRON 100+ alarm system via a JA-150M wireless detector.