GD-04K Universal GSM sender

GD-04K er en allsidig GSM-sender. Den kan styre og/eller rapporterer inn status for ulike apparater og utstyr eksternt. Styring kan gjennomføres via SMS-kommandoer eller ved oppringning. Modulen er utstyrt med to strømutganger med status- eller pulsreaksjon.

Universal GSM sender

GD-04K Universal GSM sender

Til statusovervåkning har GD-04K-modulen fire inngangsterminaler som reagerer på jording (kobling til GND-terminalen). Aktivering /deaktivering av en inngangsterminal kan rapporteres inn som en SMS, ved hjelp av oppringning eller en kombinasjon av begge disse alternativene til opptil 100 autoriserte telefonnumre. GD-04K kan derfor suppleres med et GD-04A-reservebatteri som sikrer strømtilførsel til modulene når strømmen fra nettet er frakoblet. Modulen gjør det mulig med konfigurasjon ved hjelp av en PC med installert GD-Link 2.1.0-programvare (eller høyere) lokalt via USB-kabel eller eksternt. Den kan også konfigureres av en programmerings-SMS.

Tekniske spesifiseringer

Strøm 10.5 ÷ 15 V likestrøm
Strømforbruk i standby-modus omtrent 25 mA (+17 mA pr. rele)
Enhetens maks. forbruk under GSM-kommunikasjon 200 mA
GSM-moduldriftsbånd E-GSM 850/900/1800/1900 MHz
GSM RF utgangseffekt 2 W for GSM 850/900
1 W for GSM 1800/1900
Utløsning av inngangene A, B, C, D forbindelse til GND
belastning X- og Y-utgang -resistiv belastning maks. 2.5 A / 250 V AC
- induktiv (kapasitiv) belastning , pærebelastning maks. 0.5 A / 250 V AC
Sikkerhet EN 60950-1
EMC EN 301489-7, EN 55022 og EN 61000-6-3
Radiostråling ETSI EN 301511
Driftsmiljø II. Innendørs generelt (-10 °C til +40 °C)
Dimensjoner (ingen antenne) 76 x 110 x 33 mm
Tilkobling av GSM-antenne av SMA-stikkontakt

Relaterte produkter

AN-06 Adhesive GSM antenna

Adhesive GSM antenna 900/1800MHz, cable 30cm, SMA connector. Can be used with GD-04, JA-60GSM, JA-80Y, CA-1201, CA-1202.