JB-EXT-TH-B Utomhustermometer buss

Den bussanslutna termometern kan användas i en utomhusmiljö eller en miljö med besvärliga klimatförhållanden. I applikationen MyJABLOTRON kan ett temperaturschema ritas upp, inställning av temperaturrapporter eller omkoppling av PG:s i centralenheten då en viss temperatur uppnås.

Utomhustermometer buss

JB-EXT-TH-B Utomhustermometer buss

Termometern är avsedd att anslutas till centralenheter i JABLOTRON 100+ systemet. Den mäter inomhustemperaturen eller så kan en extern temperaturgivare (probe) (JB-TS-PT1000), anslutas som har ett temperaturmätningsintervall på -50° C to +200° C.

Tekniska specifikationer

Driftstemperatur -40° C till +60° C
Driftsluftfuktighet 0 % - 100 %
Strömförsörjning 12 V från bussterminal
Kommunikationsprotokoll: JA-100
Uppmätt temperaturintervall för den interna temperaturgivaren -40° C till +60° C
Uppmätt temperaturintervall för den externa temperaturgivaren -50° C till +200° C
Kapslingsklass IP 53

Liknande produkter

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor typ PT1000

Temperaturgivare med en kabel för temperaturmätning av gaser, vätskor och fasta ämnen i intervallen -50° C till +200° C.