Jablotron

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor typ PT1000

Temperaturgivare med en kabel för temperaturmätning av gaser, vätskor och fasta ämnen i intervallen -50° C till +200° C.

Universell temperatursensor typ PT1000

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor typ PT1000

Den kan användas som en extern temperaturgivare för produkterna:

  • JB-EXT-TH-R
  • JB-EXT-TH-B

Tekniska specifikationer

Mätintervall -50° C till +200° C
Omgivande luftfuktighet 10 % - 100 %
Atmosfäriskt tryck 70 till 106 k PA
Kåpans diameter 4.6 ± 0.1 mm
Kåpans längd 24 mm
Elektrisk styrka 500 VAC enligt EN 60730-1
Isoleringsmotstånd > 200 MΩ vid 500 VDC, 25° ± 3°C
Försörjningskabelns typ och längd Silikon, oskärmad, 2 x 0.22 mm2; 3m
Givarens kapslingsklass IP 68 (h 1m i enlighet med EN 60 529)

Liknande produkter

JA-111TH Buss temperatursensor

Den stödjer styrning av värme via centralenhetens PG-utgång baserat på den uppmätta temperaturen. Alla funktioner är inställda i MyJABLOTRON, vilket tillåter användaren att övervaka och styra allting när som helst och varifrån som helst.

JA-151TH Trådlös temperaturdetektor

Den stödjer styrning av värme via centralenhetens PG-utgång baserat på den uppmätta temperaturen. Alla funktioner är inställda i MyJABLOTRON, vilket tillåter användaren att övervaka och styra allting när som helst och varifrån som helst.

JA-110F Buss översvämningsdetektor

Detektorn indikerar översvämning i utrymmen (källare badrum etc). Larmsignal förmedlas till centralenheten via systemets Buss. När elektroderna på sensorn får vattenkontakt skickas en larmsignal.

LD-81 Flood detector

The detector indicates room water floods (e.g. cellars, bathrooms). This information is sent to an alarm system for alert message transmission. It is connectible to an Oasis alarm system via a JA-81M wireless detector.

JB-EXT-TH-B Utomhustermometer buss

Den bussanslutna termometern kan användas i en utomhusmiljö eller en miljö med besvärliga klimatförhållanden. I applikationen MyJABLOTRON kan ett temperaturschema ritas upp, inställning av temperaturrapporter eller omkoppling av PG:s i centralenheten då en viss temperatur uppnås.

JB-EXT-TH-R Utomhustermometer trådlös

Den trådlösa termometern kan användas i en utomhusmiljö eller en miljö med besvärliga klimatförhållanden. I applikationen MyJABLOTRON kan ett temperaturschema ritas upp, inställning av temperaturrapporter eller omkoppling av PG:s i centralenheten då en viss temperatur uppnås.

JA-150EM-DIN trådlös modul för impulsutgång för en elmätare

Modulen för DIN-rail installation är avsedd för att visa elmätaravläsningar, vilket är tillgängligt för våra kunder via MyJablotron Webb Självbetjäning.