GD-02K-DIN Universell GSM-Kommunikator och regulator

Den universella GSM-kommunikatorn GD-02-DIN och kontrollen möjliggör för dig att fjärrkontrollera och övervaka de olika anordningarnas status. Kontrollen kan utföras med användning av standard-SMS eller genom att ringa upp.

Universell GSM-Kommunikator och regulator

GD-02K-DIN Universell GSM-Kommunikator och regulator

Med användning av GD-02K-DIN

Kontroll

2 utgångar – ström och signal – aktiverar / inaktiverar utgången med ett alternativ att ställa in en impuls (1 s – 24 t).

  • Via SMS eller att ringa upp från 100 telefonnummer

Övervakning

  • med användning av en ingång följer den en annan enhets status (strömavbrott, fel o.dyl.).

Temperaturmätning

  • med en möjlighet med att temperatursensorn JB-TS-PT1000 mäter den aktuella ställningen och rapporterar när gränsvärdet överskrids.

Termostat

  • med användning av temperatursensorn JB-TS-PT1000 mäter modulen GD-02K-DIN den aktuella temperaturen och enligt den förinställda temperaturen (önskad eller antifrost) kopplar den om strömreläutgången REL1) t.ex. elektrisk panna, uppvärmare). Den önskade temperaturen och antifrystemperaturen kan fjärrinställas med ett SMS och du kan även koppla om mellan dem.

impulsräknare

  • möjliggör för dig att ansluta två externa förbrukningsmätare med en impulsutgång (t.ex. elmätare, gasmätare, vattenmätare) eller en förbrukningsmätare med skillnad mellan låga och höga tariffer. Impulsräknarläget ger information via SMS om deras aktuella statusar eller överskridande av de förinställda gränsvärdena.

Tekniska specifikationer

Strömkälla 230 V AC/50 Hz, skyddsklass II.
WattalGenomsnittlig standby 1,2 W (3,5 W reläet påslaget)
Skyddad 1 A; typ A
Internt reservbatteri Polymer Litium-jon 300 mAh
Backuptid 3 timmar
GSM modulband GSM/GPRS Quad Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Relä 1:s kontaktbelastning
Maximal kommuteringsspänning 250 V AC; 24 V DC
Motståndsbelastning (cosφ=1) max. 16 A
Induktiv, kapacitetsbelastning (cosφ=0.4) max. 3 A
Fluorescerande lampor max. 3 A/690 VA
Glödlampor (halogenlampor) max. 1000W
Minimal växlande likström 10 mA; 5 V DC
Reläet har galvaniskt separerade kontakter från resten av anordningen och som uppfyller säkerhetskraven för isolering upp till 4 kV.
Ingång IN1 Ingången är aktiverad när den ansluts till GND, max. 24 V
Universell ingång/utgång IN2/REL2 Ingången är aktiverad när den ansluts till GND, max. 24 V
Utgången kopplar till GND, utgångsskydd 100 mA, max. spänning 24 V
Ingångarna IN1 och IN2 är kompatibla med impulsingången för Klass B elektricitetsmätare i enlighet med EN 62053-31.
TH-ingångar för digital termometer (JB-TS-PT1000) intervall -30 °C till +125 °C (max. kabellängd 10 m)
Extra effektuttag +5 V DC / max.100 mA, ingen backup
Drifttemperaturinterval l0° C till +40° C
IP-beläggning Frontpanel IP20
Mått (utan antenn) 90 x 36 x 58 mm
Vikt 140 g
Elsäkerhet EN 62368-1
EMC ETSI EN 301 489-7, EN 55024, EN 55032, EN 60730-1
Radiosändningar ETSI EN 301 511
Kan användas i enlighet med ECC/DEC/(04)06, ERC/DEC/(97)02, ECC/DEC/(06)01

Liknande produkter

GD-04K Universal GSM-kommunikator och styrenhet

Universal GSM-kommunikatorn GD-04K och styrenhet möjliggör för dig att fjärrstyra olika enheter och rapportera status på samma gång.

Liknande produkter

LD-81 Flood detector

The detector indicates room water floods (e.g. cellars, bathrooms). This information is sent to an alarm system for alert message transmission. It is connectible to an JABLOTRON 100+ alarm system via a JA-150M wireless detector.

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor typ PT1000

Temperaturgivare med en kabel för temperaturmätning av gaser, vätskor och fasta ämnen i intervallen -50° C till +200° C.