AC-160-DIN Trådlöst multifunktionellt relä för installation med DIN-skena

Det trådlösa reläet är en komponent i JABLOTRON 100+-systemet men kan även installeras som en fristående enhet utan anslutning till centralenheten.

Trådlöst multifunktionellt relä för installation med DIN-skena

AC-160-DIN Trådlöst multifunktionellt relä för installation med DIN-skena

Den är utrustad med ett switchat kontaktrelä med galvanisk och säkehetsisolering för switchande av 230V/16A strömbelastningar. Reläet kan reagera på statusen för centralenhetens PG-utgångar eller PG-aktiveringen från enheter i JA-15x serien med enkelriktad kommunikation som är inlärd direkt till reläet. Funktionen kan väljas från fem olika lägen - standardfunktionen NATURAL (utökad kopia), IMPULS, STATUSÄNDRING, SLÅ AV OCH BLOCKERA. Reläet har även en knapp för direkt manuellt statusbyte. Det tillåter dig att uppdatera dess firmware via en USB-port. Den är avsedd att monteras på en DIN-skena. Den upptar en adress i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning ~ 230 V / 50 Hz, skyddsklass II.
Intern strömförbrukning 0.4 W / max. 1.5 W
Belastningskapacitet för strömreläkontakterna:
(galvaniskt isolerad från kontrollterminalerna)
skyddsklass II:
   Maximal switchad spänning 250 V AC / 24 V DC
   Motståndets belastning (cosφ=1) max. 16 A
   Induktiv, kapacitetsbelastning (cosφ=0.4) max. 8 A
   Halogenbelysning max. 1000 W
   Minsta switchade likström 0.5 W
Kabelarea max. 2 x 1.5 mm2; max. 1 x 2.5 mm2
Mått 18 x 90 x 65 mm, 1 DIN modul
Miljö i enlighet med II. inomhus, allmänt, i enlighet med EN 50131-1
Intervall för driftstemperatur 10 till +40 °C
Kapslingsklass IP20, IP40 för frontpanelen (EN 60529)
Överensstämmer med ETSI EN 300 220-1, EN 60950-1, EN 60947-6-1, EN 50581.