Jablotron

AC-160-DIN Trådlöst multifunktionellt relä för installation med DIN-skena

Det trådlösa reläet är en komponent i JABLOTRON 100+-systemet men kan även installeras som en fristående enhet utan anslutning till centralenheten.

Trådlöst multifunktionellt relä för installation med DIN-skena

AC-160-DIN Trådlöst multifunktionellt relä för installation med DIN-skena

Den är utrustad med ett switchat kontaktrelä med galvanisk och säkehetsisolering för switchande av 230V/16A strömbelastningar. Reläet kan reagera på statusen för centralenhetens PG-utgångar eller PG-aktiveringen från enheter i JA-15x serien med enkelriktad kommunikation som är inlärd direkt till reläet. Funktionen kan väljas från fem olika lägen - standardfunktionen NATURAL (utökad kopia), IMPULS, STATUSÄNDRING, SLÅ AV OCH BLOCKERA. Reläet har även en knapp för direkt manuellt statusbyte. Det tillåter dig att uppdatera dess firmware via en USB-port. Den är avsedd att monteras på en DIN-skena. Den upptar en adress i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning ~ 230 V / 50 Hz, skyddsklass II.
Intern strömförbrukning 0.4 W / max. 1.5 W
Belastningskapacitet för strömreläkontakterna:
(galvaniskt isolerad från kontrollterminalerna)
skyddsklass II:
   Maximal switchad spänning 250 V AC / 24 V DC
   Motståndets belastning (cosφ=1) max. 16 A
   Induktiv, kapacitetsbelastning (cosφ=0.4) max. 8 A
   Halogenbelysning max. 1000 W
   Minsta switchade likström 0.5 W
Kabelarea max. 2 x 1.5 mm2; max. 1 x 2.5 mm2
Mått 18 x 90 x 65 mm, 1 DIN modul
Miljö i enlighet med II. inomhus, allmänt, i enlighet med EN 50131-1
Intervall för driftstemperatur 10 till +40 °C
Kapslingsklass IP20, IP40 för frontpanelen (EN 60529)
Överensstämmer med ETSI EN 300 220-1, EN 60950-1, EN 60947-6-1, EN 50581.

Liknande produkter

JA-110N BUSS 230 V AC utgångsmodul PG

JA-110N BUSS effektmodul PG är ett omkopplingsbart utgångsrelä (8 A) med NO eller NC inställning. En lämplig PG utgång programmeras genom DIP strömställare (driver en av PG utgångarna 1 - 32).

JA-150N Trådlös PG relämodul 230 V AC

JA-150N är en trådlös PG- relämodul (10 A/230 V AC). Den kopierar tillståndet från vald PG utgång i JABLOTRON 100+ systemet (PG1 till PG32). En önskad PG utgång väljs via 5 DIP omkopplare på enheten.

JA-151N Trådlös PG relämodul 12 - 24 V DC

JA-151N är en trådlös PG- relämodul (10 A/12 - 24 V AC). Den kopierar tillståndet från vald PG utgång i JABLOTRON 100+ systemet (PG1 till PG32).

JA-118N Åtta-kanals utgångsmodul

Denna åtta-kanals utgångsmodul har utgångar för signalering av säkerhetsstatus i upp till 8 områden, signalering av IW/EW larm i de 8 områdena eller signalering av statusen på upp till 8 PG utgångar.

JA-110N-DIN BuSS PG-din relämodul

JA-110N-DIN relämodul ger en reläutgång för höga effekter/belastningar. Modulen är designad för att monteras på DIN-skena (EN 60715). Den används för att slå av och på apparaters huvudström och hanterar belastning upp till 16A/250 V AC.

JA-120N BUSS modul för styrning av elektriska lås

JA-120N modulen är avsedd för strömförsörjning och styrning av elektriska lås och passagesystem via systembussen. Den är utrustad med batterier som säkerställer den inledande strömimpulsen som krävs för att öppna elektriska lås.

UR-01 Universal DIN-relä

Det är bekvämt att ha det här reläet i din verkstygslåda eftersom det hjälper dig att lösa en mängd olika uppgifter.

JB-118N BUSS PG-utgångsmodul - 8 utgångar

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller åtta galvaniskt isolerade PG- utgångar totalt. Den kan till exempel användas för att kontrollera optiska indikeringsinstrument, radiokommunikatorer eller strömreläer.