CA-340PRG Inställningsverktyg

Programmeringsverktyg för diagnostik och tillkoppling av billarmen CA-340 och CA-345

Inställningsverktyg

CA-340PRG Inställningsverktyg

Den senaste versionen av inställningsverktyget CA-340PRG (med en röd måltavla) möjliggör för dig att koppla till äldre CA-340-billarm med användning av applikationen CarLink och det nyare billarmet CA-345, med användning av applikationen C-Link. I bägge fallen är enheten ansluten till PC:n via USB-gränssnittet och kommunicerar trådlöst med billarmen. Bägge applikationerna möjliggör för dig att helt koppla till billarmen, läsa händelsehistoriken o.dyl.

Tekniska specifikationer

strömkälla från USB
OS-stödd WIN 7, WIN 10
kommunikationsavstånd från 2 till 20 meter