Jablotron

CA-340PRG Inställningsverktyg

Programmeringsverktyg för diagnostik och tillkoppling av billarmen CA-340 och CA-345

Inställningsverktyg

CA-340PRG Inställningsverktyg

Den senaste versionen av inställningsverktyget CA-340PRG (med en röd måltavla) möjliggör för dig att koppla till äldre CA-340-billarm med användning av applikationen CarLink och det nyare billarmet CA-345, med användning av applikationen C-Link. I bägge fallen är enheten ansluten till PC:n via USB-gränssnittet och kommunicerar trådlöst med billarmen. Bägge applikationerna möjliggör för dig att helt koppla till billarmen, läsa händelsehistoriken o.dyl.

Tekniska specifikationer

strömkälla från USB
OS-stödd WIN 7, WIN 10
kommunikationsavstånd från 2 till 20 meter

Liknande produkter

GBT-212 Glass break simulator

The GBT-212 is for testing acoustic glass-break detectors. It detects the air pressure changes caused by the flexing or bending of glass and then automatically generates sound imitating the breaking of the glass.

BL-MCB Programmerare

Programmeraren BL-MCB är avsedd för att programmera MCB-02-modulens CAN BUSS med användning av programmet MCBLink 1.1. Den gäller i första hand att hitta den aktuella versionen av MCB-02 modulens ”CAN-paket” och uppgradera det till en nyare version. Programmeraren ansluts till en PC via en USB-ingång.