Jablotron

Strömkällor

DE06-12 Nätadapter 12 V/0,5 A

Nätadaptern kan användas för strömförsörjning av trådlösa manöverpaneler eller andra 12 V enheter. Storleken på adaptern medger installation i en el- kopplingsdosa (KU-68).

LT-089.06 Power adaptor

Power adaptor - 100-240 V / 12 V / 1 A adaptor with EU plug