Jablotron
GD-04A Back-up module

The GD-04A back-up module, which provides David with the ability to work approx. 12 to 24 hours continually without an external power supply.

SD-TESTER Test Spray Smoke Sabre

Smoke Sabre Test Spray is designed to test the functionality of Jablotron’s optical smoke detectors.

GD-02T Temperatursensorer för GD-02-DIN

Temperatursensorn GD-02T är ett tillbehör till den universella GSM-kommunikatorn GD-02-DIN. Den används för temperaturmätning och övervakning av temperaturgränsvärdena.

GD-04D DTMF module

The GD-04D DTMF module, which allows you to control David’s output relays by entering numeric codes (DTMF codes) on a telephone keypad during calls

TM-201A Multifunktionell elektronisk termometer

Den multifunktionella elektroniska termometern TM-201A kan användas i alla installationer där ett eller två temperaturvärden skall mätas med en efterföljande stängnings- eller öppningsfördröjning.