JA-111H TRB Zbernicový modul pripojenia drôtového detektora

Modul JA-111H TRB slúži na pripojenie ľubovoľného drôtového detektora (s kontaktnými alebo impulznými výstupmi) k systému JABLOTRON 100+ a poskytuje pre neho napájanie. Tento vstavaný modul možno umiestniť priamo do detektora.

Zbernicový modul pripojenia drôtového detektora

JA-111H TRB Zbernicový modul pripojenia drôtového detektora

Jeden vstup modulu má pevnú reakciu Sabotáž, druhý vstup hlási poplachovú reakciu a tretí vstup slúži buď na hlásenie poruchy pripojeného zariadenia alebo na hlásenie špeciálnej reakcie “Masking” (pre detektory s funkciou Antimasking).

Modul je možné rovnako využiť pre pripojenie roletového detektora CT-01.

Modulom možno ovládať programovateľné výstupy PG.

Umožňuje nastavenie minimálnej doby aktivácie pre spustenie poplachu (0,1s - 300 s).

Modul má stavovú aj impulznú aktiváciu.

Modul je komponentom systému JABLOTRON 100+, je adresovateľný a obsadzuje v systéme jednu pozíciu.

Technické údaje

Kompatibilný s F-Link 1.4.0 a vyšším
Napájanie ze sběrnice ústředny 12 V (9…15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (pokojová) 5 mA + spotřeba ovládacího zařízení
Prúdová spotreba pre voľbu kábla 12 mA + spotreba ovládacieho zariadenia
Maximálne prípustné zaťaženie pripojeným prvkom 50 mA
Rozmery 16 x 30 x 12 mm
Klasifikácia stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II podľa: STN EN 50131-1, STN EN 50131-3 (ACE typ B)
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C
Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022

Podobné produkty

JA-118M Zbernicový modul pripojenia magnetických detektorov

Modul umožňuje priradenie až 8 magnetických detektorov do zbernice systému JABLOTRON 100+. Zapojenie možno voliť do rozpínacej slučky, jednoducho vyváženej slučky (R = 1 kΩ), alebo slučky aktivovanej opakovanými impulzmi (roleta).

JA-116H Zbernicový expandér - 16 vstupov

Modul JA-116H umožňuje napájanie a priradenie až 16 detektorov s kontaktnými výstupmi do zbernice systému JABLOTRON 100+. Spôsob zapojenia je možné zvoliť pre každý vstup samostatne.