JA-111H-AD TRB Zbernicový modul ovládania systému

JA-111H-AD TRB slúži na pripojenie ľubovoľného ovládacieho zariadenia (s kontaktnými alebo impulznými výstupmi) do systému JABLOTRON 100+ a poskytuje preň ho napájanie zo zbernice ústredne.

Zbernicový modul ovládania systému

JA-111H-AD TRB Zbernicový modul ovládania systému

Tento vstavaný modul je možné umiestniť priamo do ovládacieho zariadenia.

Jeden vstup modulu má pevnú reakciu Sabotáž, na druhom vstupe je možné zvoliť z niekoľko druhov reakcií na zmenu ochrany a tretí vstup slúži buď k hláseniu poruchy pripojeného zariadenia, alebo je možné využiť ako druhý ovládací vodič s pevne nastavenou reakciou „Vypni ochranu“.

Modulom možno ovládať programovateľné výstupy PG.

Umožňuje nastavenie minimálnej doby aktivácie pre ovládanie (0,1s - 300 s). Modul má impulznú aktiváciu pre dvojvodičové ovládanie aj stavovú aktiváciu pre jednovodičové ovládanie.

Modul je komponentom systému JABLOTRON 100+, je adresovateľný a obsadzuje v systéme jednu pozíciu.

Technické údaje

Kompatibilný s F-Link 1.4.0 a vyšším
Napájanie zo zbernice ústredne 12 V (9…15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (pokojová) 5 mA + spotreba ovládacieho zariadenia
Prúdová spotreba pre voľbu kábla 12 mA + spotreba ovládacieho zariadenia
Maximálne prípustné zaťaženie pripojeným ovládačom 50 mA
Rozmery 16 x 30 x 12 mm
Klasifikácia stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II podľa: STN EN 50131-1, STN EN 50131-3
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C
Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022