BP12-18 Univerzálny zálohovaný zdroj

BP12-18 je vhodný pre napájanie ľubovoľného zariadenia zálohovaným jednosmerným napätím 12V. Tento zdroj sa dá umiestniť do boxu PLV-CP-L. Táto krabica je vhodná pre 7 Ah až 18 Ah akumulátor (26Ah aku. ale vo vlastnom boxe).

Univerzálny zálohovaný zdroj

BP12-18 Univerzálny zálohovaný zdroj

Zdroj má optickú signalizáciu sieťového napätia a stavu akumulátora.

Technické údaje

Vstupné napájanie (JA-83PWR) 230 V, 50 VA, 50 Hz, trieda ochrany II
Zálohovací akumulátor 12 V / 7 Ah – 26 Ah
Výstupné napätie 13,5 V js (pri plnom nabitom akumulátore), ochrana 3 A
Výstupný prúd trvalo 2 A
špičkovo 3 A (odber je krytý z akumulátora)
Stupeň zabezpečenia 3 STN SN 50131-1, STN EN 50131-6,  stredné až vysoké riziko
Trieda prostredia II (STN EN 50131-1) vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10° až +40°C
Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022