RB-524-DIN Univerzálne silové relé na DIN lištu

Výrobok je určený pre montáž na DIN lištu do elektrických rozvádzačov. Slúži na spínanie spotrebičov s parametrami max. 250 V / 16 A.

Univerzálne silové relé na DIN lištu

RB-524-DIN Univerzálne silové relé na DIN lištu

Poskytuje galvanicky oddelený prepínací kontakt výstupného silového relé dimenzovaný na skúšobné napätie 4kV. Univerzálne riešenie vstupu umožňuje, že ovládacie napätie sa môže pohybovať v rozsahu 5 – 24 V.

Technické údaje

Rozsah ovládacieho napätia 5 až 24 V DC
Prúdová spotreba 5V-80 mA, 12V-40 mA, 24V-25 mA
Zaťažiteľnosť kontaktov silového relé:
(galvanicky oddelené od ovládacích svoriek)
trieda ochrany II
   Maximálne spínané napätie 250 V AC / 24 V DC
   Odporová záťaž (cosφ=1) max.16 A
   Indukčná, kapacitná záťaž (cosφ=0,4) max. 8 A
   Halogenové osvetlenie max. 1000 W
   Jednosmerný DC 384 W
   Minimálny DC spínaný výkon 0.5 W
Prierez pripojovaných vodičov max. 2x 1,5 mm2
max. 1x 2,5 mm2
Rozmery, váha 18 x 90 x 65 mm, 50 g
Prostredie vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 až + 40 °C
Krytie IP-20
Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022, EN 60950-1, DIN lišta EN60715