CT-01 Roletový detektor

Roletový detektor je určený na detekciu nežiadúcej manipulácie s vonkajšou roletou, žalúziami a podobne. Pripája sa k JA-81M, ktorý má špeciálny vstup a filtruje náhodné malé pohyby lanka detektora CT-01.

Roletový detektor

CT-01 Roletový detektor

Využíva rohatkový mechanizmus, ktorý pri pohybe lanka, spojeného s roletou vytvára na svorkách detektora striedavo rozpojený a spojený kontakt. Detektor CT-01 je určený na pripojenie k bezdrôtovému detektoru JA-81M, ktorý má upravený vstup a filtruje náhodné malé pohyby lanka detektora CT-01. Tie môžu vzniknúť napr. pri silnom vetre a môžu zapríčiniť pohyb rolety.

Technické údaje

Výstupný kontakt detektora 100 mA / 60V
Rozsah pohybu lanka 5 ... 260 cm
Rozmery 94 x 102 x 17 mm
Pracovné prostredie III. vonkajšie chránené podľa STN EN 50131-1
Rozsah pracovných teplôt -25 až +50 °C
Maximálna dĺžka vodičov k JA-81M 3 m