GS-208-CO Drôtový modul pre pripojenie CO detektorov Ei208W(D)

Jedná sa o zásuvný modul určený pre zabudovanie do autonómneho detektora CO Ei208W alebo Ei208DW, ktorý umožní jeho drôtové pripojenie do zabezpečovacieho alebo iného systému.

Drôtový modul pre pripojenie CO detektorov Ei208W(D)

GS-208-CO Drôtový modul pre pripojenie CO detektorov Ei208W(D)

Jedná sa o zásuvný modul určený pre zabudovanie do autonómneho detektora CO Ei208W alebo Ei208DW, ktorý umožní jeho drôtové pripojenie do zabezpečovacieho alebo iného systému. Modul zabezpečuje galvanické oddelenie drôtových výstupov od vlastného detektora. Do systému odovzdáva informáciu o poplachu a poruchách detektora.

Technické údaje

Napájanie 9…15 V DC
Prúdová spotreba (kľudová / maximálna) 5 mA / 5 mA
Rozmery 48 x 19 x 14 mm
Prostredie II. Vnútorné všeobecné (STN EN 50131-1)
Rozsah pracovných teplôt -10 °C až +40 °C
V zhode s STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 50581