Jablotron

GS-133 Detektor horľavých plynov

Detektor GS-133 slúži na indikáciu úniku horľavých plynov. Vnútorný senzor deteguje únik horľavých plynov (zemný plyn, metán, propán, bután) a reaguje v dvoch úrovniach koncentrácie. Napájanie 12 V.

Detektor horľavých plynov

GS-133 Detektor horľavých plynov

Charakteristickými vlastnosťami výrobku sú vynikajúca stabilita, vysoká citlivosť, dlhá životnosť, malé rozmery a napájanie 12V. Prístroj signalizuje únik plynu opticky a akusticky. Výstupné relé umožňuje aktivovať zabezpečovací systém, zatvoriť elektrický ventil prívodu plynu, alebo zapnúť ventiláciu. Voliteľná je funkcia pamäte poplachu.

Technické údaje

citlivost (koncentrace):
Metan Propan
1. stupeň 10±3% DMV (0.44 % obj.) 18±3% DMV (0,30% obj.)
2. stupeň 18±3% DMV (0.80% obj. ) 30±3% DMV (0.50 % obj.)
Iso-butan Vodík
1. stupeň 23±3 % DMV (0.30 % obj.) 9±3 % DMV (0,36 % obj.)
2. stupeň 40±3 % DMV (0.50 % obj.) 16±3 % DMV (0,66 % obj.)

DMV = Dolná medza výbušnosti (100 %) podľa STN EN 60079-20-1: pre metan je 4,4 % obj. koncentrácie, pre propan 1,7 % obj. koncentrácie, pre iso-butan 1,3 % obj. koncentrácie, vo výrobe kalibrované iso-butanom.

Napájanie
12 V js. ± 20 % / 100 mA
Zvuková signalizácia 94 dB / 0,3 m
Reléový výstup voliteľná reakcia na 1. alebo 2. stupeň
Zaťažiteľnosť výstupu prepínací kontakt max. 24V / 2 A
Pracovná teplota -10 °C až +40 °C
Pracovná relatívna vlhkosť max. 75 %
Skladovacia teplota -20 °C až 50 °C
Čas stabilizácie 90 s
Reakčná doba max. 20 s
Metóda detekcie katalytické spaľovanie
Krytie IP 32D (STN EN 60 529)
Životnosť zariadenia min. 5 rokov
Konštruované pre prevádzku v bežných atmosférických tlakoch 86 až 106 kPa
Spĺňa STN EN 50194-1, STN EN 60079-29-1, STN EN 50130-4, STN EN 55022
Pre priestory bez nebezpečia výbuchu - zóna 2 STN EN 60079-10

Súvisiace produkty

GS-208-CO Drôtový modul pre pripojenie CO detektorov Ei208W(D)

Jedná sa o zásuvný modul určený pre zabudovanie do autonómneho detektora CO Ei208W alebo Ei208DW, ktorý umožní jeho drôtové pripojenie do zabezpečovacieho alebo iného systému.

SD-283ST Kombinovaný detektor dymu a teploty so sirénou - drôtový

Slúži na detekciu požiarneho nebezpečenstva v interiéri obytných alebo komerčných budov. Detektor je vhodný aj pre inštalaciu v karavanoch alebo mobilných domoch. Nie je určený pre inštaláciu do priemyselného prostredia.

SD-503ST Kombinovaný detektor dymu a teploty so vstavanou sirénou - autonómny

Slúži na detekciu požiarneho nebezpečenstva v interiéri obytných alebo komerčných budov. Je vhodný aj pre inštaláciu v karavanoch alebo mobilných domoch. Nie je vhodný pre inštaláciu do priemyselného prostredia. Autonómna verzia .

LD-12 Záplavový detektor

Detektor slúži pre indikáciu zaplavenia priestoru (pivnica, kúpeľňa apod.) vodou. Detektor LD-12 je možné pripojiť do drôtových vstupov zabezpečovacích ústrední a GSM hlásičov.

LD-81 Záplavový detektor

Slúži na indikáciu zaplavenia priestoru (pivnica, kúpeľňa, kotolňa...). Informáciu je možné odovzdať do zabezpečovacieho systému a odoslať správu majiteľovi.

EI208DW autonómny detektor plynu CO s displejom

Slúži na detekciu plynu CO (oxid uhoľnatý) a včasnému varovaniu pred nebezpečnými účinkami tohto plynu na ľudské zdravie. Detektor je certifikovaný pre inštalácie v interiéroch budov, karavanoch a lodiach.

EI208W autonómny detektor plynu CO

Slúži na detekciu plynu CO (oxid uhoľnatý) a včasnému varovaniu pred nebezpečnými účinkami tohto plynu na ľudské zdravie. Detektor je certifikovaný pre inštalácie v interiéroch budov, karavanoch a lodiach.